Ochrana dospelých

Pri ochrane dospelých má automobil 81 %. Pri čelnom náraze s prekrytím majú o stupeň horšie hodnotenie spodné časti nôh vodiča aj spolujazdca, o ďalší stupeň horšiu známku zas trup oboch predných pasažierov. Pri čelnom náraze bez prekrytia má o stupeň horšie hodnotenie krk zadného pasažiera, o dva stupne horšie trup vodiča aj zadného pasažiera.

Ochrana detí

Aj keď si v tejto kategórii up! pripísal 83 %, v jednom prípade bol voči deťom nie príliš „priateľský“. Pri čelnom náraze mal o dva stupne horšiu známku krk staršej 10-ročnej figuríny, mladšia 6-ročná figurína bola v poriadku. Pri bočnom náraze však trup staršieho dieťaťa vykazoval to najhoršie hodnotenie.

Ochrana chodcov

Aj keď ide o malé auto, výsledok 46 % nie je príliš lichotivý. Problémom je čelná hrana kapoty nad strednou maskou, ďalej hrana medzi kapotou a čelným oknom, potom, samozrejme, A-stĺpiky. Tie sú problémom skoro na všetkých autách.

Asistenčné systémy

Vo výbave nie je systém núdzového brzdenia a rovnako ani za príplatok. To prinieslo výsledok 55 % v tejto kategórii. To však nie je jediným problémom pri zisku 3 hviezdičiek, priestor na zlepšenie je tiež v oblasti ochrany dospelých a detí.