Tak, ako aj v iných odvetviach, aj tu existuje viacero metód, respektíve noriem, ako oktánové číslo paliva určiť. A keďže sú všeobecne platné viaceré, prečo by rôzne kontinenty nepoužívali rôzne normy, však? :)

Aby sme si celú vec osvetlili, poďme sa najskôr pozrieť čo vôbec oktánové číslo znamená. Toto číslo vyjadruje odolnosť voči detonačnému horeniu, čo je jav, ktorý je v zážihových motoroch, samozrejme, nežiaduci. Znamená totiž, že sa zmes paliva a vzduchu zapáli ešte pred tým, ako k tomu dostane impulz, čiže iskru zo zapaľovacej sviečky. Čím je oktánové číslo benzínu vyššie, tým viac môžeme stlačiť jeho zmes so vzduchom pred tým ako začne horieť. V praxi to znamená, že čím má motor väčší kompresný pomer, tým viac stláča zmes vo valcoch, čím sa uvoľňuje väčšie teplo a zmes sa ľahšie zapáli. Motor je náchylnejší na detonačné horenie a preto potrebuje benzín s vyšším oktánovým číslom. Prečo teda rovnakým motorom, ktoré v Európe potrebujú 95 oktánový benzín stačí v USA, či v Kanade iba 91 oktánový?

Odpoveď je celkom prozaická. Tak, ako aj v iných odvetviach, aj tu existuje viacero metód, respektíve noriem, ako oktánové číslo paliva určiť. A keďže sú všeobecne platné viaceré, prečo by rôzne kontinenty nepoužívali rôzne normy.

Oktánové číslo používané takmer na celom svete má označenie RON (Research Octane Number). Určuje sa spaľovaním v testovacom motore s variabilným kompresným pomerom pri 600 otáčkach za minútu. Technici pri tom porovnávajú priebeh horenia paliva s referenčnou zlúčeninou izooktánu C8H18 a n-heptánu C7H16. Ich pomer určuje oktánové číslo. To znamená, že ak má testované palivo rovnaké vlastnosti ako referenčná zmes, v ktorej je 95% izooktánu a 5% n-heptánu, jeho oktánové číslo je 95. Keďže benzín je zmesou viacerých uhľovodíkov a možných aditív a nie iba izooktánu a n-heptánu, môže mať aj lepšie antidetonačné vlastnosti ako čistý izooktán. Znamená to, že benzín môže mať aj väčšie oktánové číslo ako 100. 

Ďalšie oktánové číslo, ktoré technici v laboratóriách petrolejárskych spoločností určujú má označenie MON (Motor Octane Number). Určuje sa podobným spôsobom ako RON. Rozdiel je iba v testovacom motore. V tomto prípade totiž skúška prebieha pri 900 otáčkach za minútu, motor dostáva predhriatu zmes a má variabilné časovanie zapaľovania. Výsledkom je, že oktánové číslo MON je približne o 8 až 12 oktánov nižšie ako oktánové číslo RON. Toto číslo však nenájdete na pumpách zrejme nikde na svete.

No existuje ešte jedno oktánové číslo a má označenie AKI, alebo Anti-Knock Index. Na jeho určenie však nie je žiadna ďalšia metóda. Je jednoducho priemerom predošlých dvoch oktánových čísel. V praxi to znamená, že ak má benzín oktánové číslo RON 95 a oktánové číslo MON 87, jeho oktánové číslo AKI bude 91. A presne to je hodnota, ktorú nájdete na čerpacích staniciach v USA a Kanade, ale napríklad aj v Brazílii.

Znamená to teda, že ekvivalentom u nás predávaného benzínu s oktánovým číslom 95, je v USA benzín s oktánovým číslom 91. Rovnako, v Európe bežný, 98 oktánový benzín, určený najmä pre výkonnejšie motory, má v USA označenie 94. Na pumpách tam však nájdete aj benzíny s oktánovými číslami od 87, čo je ekvivalent kedysi u nás predávanej 91-ky. Toto palivo je určené pre motory s menším kompresným pomerom a my si ho pamätáme z dôb Felícii a jej predchodcov. V mnohých častiach sveta je však takýto benzín stále bežne dostupný.