V prvom rade, dôležité je, že v rámci projektu "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" podporovaného z peňazí EÚ nie je možné požiadať o preplatenie nákladov na vodičský preukaz skupiny B. Ide o najbežnejší vodičák, ktorý sa dá využiť aj na profesijné účely - napríklad pre taxikárov či kuriérov. Štát však vyslovene uvádza, že Béčko v z tohto projektu nepreplatí.

Najskôr preto budete potrebovať vodičský preukaz skupiny B. Tí, ktorí ho už majú, môžu využiť podporu od štátu a požiadať o preplatenie nákladov na vodičák typu C či D.

Ak zvažujete, že by ste ponuku štátu využili, autoškolu si vyberiete sami. "Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje," uvádza Ústredie práce. Pokiaľ sa pre vzdelávanie rozhodnete, dokončiť ho budete musieť najneskôr do 15. októbra 2023.

Nižšie vám prinášame bližší návod, ako môžete o príspevok od štátu na vzdelávanie požiadať a čo všetko bude potrebné.

1. Registrácia ako záujemca o zamestnanie

V prvom rade sa musíte zaregistrovať na úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Pozor, je potrebné rozlišovať medzi uchádzačom a záujemcom o zamestnanie. Záujemcom o zamestnanie sa totiž môže stať aj zamestnaný človek, ktorý zvažuje zmenu zamestnania, prípadne sa bojí, že by mohol stratiť svoje aktuálne pracovné miesto.  Môže ísť aj o študenta vysokej školy či napríklad dôchodcu.

Stačí napríklad krátka návšteva úradu práce a vaše zaevidovanie ako záujemca o zamestnanie bude vybavené. Viac informácií o registrácii nájdete na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok na vzdelávanie, ktorému sa venuje tento článok, sa netýka napríklad nezamestnaných občanov, ktorí poberajú podporu v nezamestnanosti. Podmienkou na jej vyplácanie je totiž registrácia v pozícii uchádzača (nie záujemcu) o zamestnanie.

2. Podanie žiadosti o príspevok

Keď sa zaregistrujete ako záujemca o zamestnanie, môžete si zvoliť autoškolu a požiadať o preplatenie nákladov.

Formulár žiadosti má dve časti: tú prvú vypĺňa záujemca o zamestnanie, druhú časť musí vyplniť a potvrdiť vybraný poskytovateľ vzdelávania, takže v tomto prípade autoškola. Dôležité je, že musí ísť o slovenskú autoškolu, ktorá má oprávnenie ponúkať kurzy na Slovensku.

Ak vám úrad práce žiadosť schváli, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie. "Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody," vysvetľujú štátni úradníci.

Je takisto dôležité, aby ste žiadosť podali v predstihu - konkrétne najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania. Formulár nájdete na webe Ústredia práce pod názvom "Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ".