Na Slovensku v súčasnosti platí, že na chodníku môžete zaparkovať s autom do 2,8 tony, ak splníte nevyhnutnú podmienku, teda zachovanie voľnej šírky na ňom aspoň v rozsahu 1,5 metra. Čo však (ne)môžete urobiť vtedy, keď je na chodníku značka zákaz zastavenia? Na tému upozornil portál Autoviny.sk.

Nielen značka zákaz zastavenia, ale aj zákaz státia sa vzťahujú aj na priľahlý chodník. Takéto pravidlá vyplývajú z vyhlášky Ministerstva vnútra z roku 2020.

Niektorí motoristi to skúšajú s interpretáciou, že dopravné značky predsa platia pre vozidlá na ceste a nie na chodníku, no  v tomto prípade takýto výklad neplatí. 

Už tento rok od októbra pritom príde veľká zmena parkovania, ktorá spôsobí, že parkovanie na chodníku sa stane minulosťou. Od 1. októbra 2023 začne platiť staro(nový) zákaz parkovania na chodníkoch mimo vyznačených miest.

Neznalosť zákona neospravedlňuje

Ak zastavíte auto na chodníku a porušíte pri tom zákaz zastavenia, dostať by ste mali pokutu podľa sadzobníka na úrovni 40 eur.

Pokuty od slovenskej polície síce bývajú za iné priestupky aj omnoho tvrdšie, no predsa len, aj tejto sankcii sa istotne oplatí vyhnúť - najmä v situácii, keď by ste sa daného prehrešku inak dopustili len z nevedomosti a nie naschvál.

Zdroj: Autoviny.sk / foto: cz.depositphotos.com