Audi Q5

Audi Q5

Určite čakáte, že vás teraz zasypeme informáciami o tomto prvom produkčnom hybride od Audi. Žial, nie. Automobilka je na technické parametre Q5 hybrid skúpa. Čo nás ale teší je fakt, že chlapci z Ingolstadtu konečne pripustili možnosť, že automobilová budúcnosť nepatrí dieslom, ale elektrine. Ako je totiž známe, Audi bolo a je ortodoxný vyznávač nafty. Len čas ukáže, kto mal pravdu...

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 4 obrázkov