Nemecká Dizajn Award má pre uchádzačov veľmi prísne podmienky. Firma môže do súťaže zapísať svoj produkt len ak ten už predtým vyhral nejakú národnú/medzinárodnú dizajnérsku súťaž. Okrem toho musí byť firma nominovaná nemeckým ministerstvom hospodárstva, alebo úradom Ekonómie a Technológie.


Nemecká Design Award je najprestížnejšou Nemeckou dizajnérskou súťažou, ktorú vyhlasuje Ministerstvo Ekonomiky a Technológie. Prvýkrát prebehla súťaž v roku 1969. Odvtedy sa súťaž koná každé 2 roky. Od roku 2006 súťaž vyhlasujú každoročne.