Únia si myslí, že takéto autá sú v našej evidencii a na našich cestách v poriadku.

Na Slovensku auto s volantom na pravej strane zatiaľ nezaregistrujete. Úrady na to ešte nie sú pripravené.

Odpoveď je jednoznačná

Za podnet ďakujeme nášmu čitateľovi Tomášovi, ktorý položil ministerstvu otázku o tom, či je v súčasnosti registrácia takýchto vozidiel možná. Odpoveď je jasné a jednoznačná: „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  v súčasnosti analyzuje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a jeho dopady, ktoré bude mať hromadné schvaľovanie automobilov s pravostranným riadením na premávku na pozemných komunikáciách v SR. Následne pripraví metodiku, ktorá jasne nastaví pravidlá, za akých bude možné tieto automobily prihlásiť do evidencie. Tento proces ešte nie je definitívne uzavretý, preto nie je možné autá s pravostranným riadením na Slovensku registrovať.“

Ak ste teda plánovali prihlásiť takéto auto do našej evidencie, tak si na to ešte budete musieť nejaký čas počkať. My ostatní, ktorí chceme autá s volantom na správnej strane, si môžeme na čas vydýchnuť, pretože nehrozí, aby počet týchto vozidiel na našich cestách začal neúmerne rásť.

Prečítajte si aj: Autá s pravostranným riadením na našich cestách? EÚ vraví áno!