Petit, softwarový odborník zo spoločnosti Security Innovation, dokázal zastaviť autonómne auto s bežným laserovým ukazovadlom rozšíreným o generátor pulzov. Celé zariadenie ho stálo v prepočte len 53 €.
LIDAR

Autonómne autá môžete napadnúť aj upraveným laserovým ukazovadlom

Laser dokáže oklamať aj samotný Lidar

Petit, softwarový odborník zo spoločnosti Security Innovation, dokázal zastaviť autonómne auto s bežným laserovým ukazovadlom rozšíreným o generátor pulzov. Celé zariadenie ho stálo v prepočte len 53 €. Systém dokáže vytvoriť falošné vozidlá, steny, či ľudí. Objekty v skutočnosti neexistujú, ale dokážu otupiť zmysly bezpilotného systému, ktorý pracuje s laserovým radarom.


„Môžem na cestu umiestniť tisícky objektov a vyradiť tak systém z prevádzky,“ dodáva Petit. Ak systém vozidla zaznamená príliš veľké množstvo objektov v okolí, autonómny systém sa následne zrúti a automobil zastaví. „Falošné prekážky môžem umiestniť kdekoľvek chcem,“ dodáva.

LIDAR

Laserový radar (LIDAR) sníma objekty v okolí vozidla

Laserový radar (LIDAR) pracuje tak, že osvetlí objekt a podľa odrazených lúčov odmeria vzdialenosť od objektu. 


Riešením problému je použitie viacerých druhov senzorov. Okrem laserového radaru aj kamery. Systém môže porovnávať, či daný objekt naozaj existuje, alebo ide len o falošný poplach. Riadiaci systém autonómnych áut tak bude musieť byť komplexnejší a náročnejší na množstvo výpočtov.

Zdroj: bbc