Nebudem vás napínať, vo výslednom hlasovaní medzi sebou súperili názvy Lužný most a Jarovský most. Výsledkom je, že v prevahe 69 % k 31 % vyhral názov Lužný most. Takže oficiálny názov pre 6. bratislavský most je Lužný most.

Donedávna bol v hre aj názov Španielsky most. Ten však Ministerstvo dopravy vyradilo z hlasovania pre vysoký počet falošných hlasov zo zahraničných účtov. Do hlasovania bolo zapojených takmer 11 tisíc ľudí. Nie je to málo. No v dnešnej dobe by som čakal, že anketa zasiahne väčšiu časť populácie.

Súčasťou diaľnice D4

Šiesty most cez Dunaj je situovaný južne od Bratislavy a tvorí vonkajší obchvat mesta na diaľnici D4, prechádza ponad Dunaj a jeho rameno. Oficiálne by ho mali pre motoristov sprevádzkovať v priebehu budúceho roka, snáď nájdené nedostatky na diaľnici nebudú dôvodom na neskoršiu kolaudáciu a neskoršie odovzdanie do prevádzky.

Zdroj: bratislavaden.sk