Perspektívnosť územia v dnešnej dobe je okrem iného určená kvalitnými a rýchlymi cestami. Kým nebudú cesty aj na východe, dovtedy sa bude východ SR vyľudňovať!

Dĺžka necelých 100 km

Rýchlostná cesta R9 mala, alebo lepšie povedané, má viesť z obce Lipníky až po hraničný prechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Celková dĺžka sa odhaduje na necelých 100 km. Reálne plány tejto cesty boli vytvorené ešte v čase minulého režimu. Informácií k nim veľa nie je, ale sem-tam sa niekde na internete objavia prefotené plány krátkych úsekov rýchlostnej cesty. S touto cestou to je už zopár rokov ako na kolotoči. Má sa stavať, nemá sa stavať. V roku 2010 ešte premiér na výjazdovom rokovaní v Humennom prisľúbil, že sa rýchlostná cesta R9 bude stavať od roku 2012. Niekoľko rokov pred tým sa ale vyjadrili, že tento región je neperspektívny a túto cestu nepotrebuje. Hlavné odôvodnenie je údajne nízka hustota cestnej premávky na území. Vraj pracujú s číslom len okolo 6000 áut denne. V týchto dňoch sa ale vykonávalo v oblasti sčítanie dopravy. Druhým hlavným dôvodom je fakt, že na tak malom území stačí plánovaná paralelná diaľnica D1.

Plánované diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku. Nádherne vidno rozdiely v hustote ciest medzi východom a západom krajiny. Záver si z toho utvorte sami. 

Budovanie rýchlostnej cesty R9 sa zatiaľ stále neplánuje. Vykonáva sa ale prieskum intenzity dopravy zameraný na prekládky ciest medzi obcami Lipníky a Ubľa. 

Východniari nezúfajte. Súkromná spoločnosť už začala práce na Štúdii realizovateľnosti stavby I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa. Jedná sa o preložky a rekonštrukcie ciest I. triedy v úsekoch I/18 Lipníky - Strážske a I/74 Strážske – Ubľa – št. hr. SR/UA v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Cieľom štúdie je posúdiť realizovateľnosť jednotlivých stavieb cestného ťahu z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím s možnosťou technického, dopravného, ekonomického a environmentálne najvýhodnejšieho riešenia v požadovaných parametroch. Štúdia realizovateľnosti bude vypracovaná pre tri varianty. Všetky varianty budú posúdené okrem iného zo stavebno-technického hľadiska, environmentálnych aspektov, dopravných a technicko-ekonomických hľadísk multikriteriálnou analýzou  a analýzou nákladov a prínosov.

Ak by všetko išlo tak, ako by si mnoho z nás predstavovalo, boli by sme vďační i za obchvaty niektorých obcí a rizikových úsekov. To by výrazne znížilo nehodovosť a úmrtnosť na cestách, zrýchlilo premávku, a teda by v konečnom dôsledku zvýšilo úroveň bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Z môjho pohľadu je to veľká hanba. Za takmer 25 rokov samostatnosti nevieme vybudovať ucelený komplex diaľnic. Za rovnakých 25 rokov dokázali Rusi vybudovať Transsibírsku magistrálu!