„V okolí Košíc pribudne takmer 40 km diaľnic a rýchlostných ciest,“ sľúbil riaditeľ NDS Róbert Auxt.

NDS vyhodnotila súťaž na výstavbu úseku D1 Budimír – Bidovce. Dostala päť cenových ponúk, obálky s ponukami za prítomnosti médií otvárali v máji tohto roku. Najnižšiu cenu ponúkla spoločnosť Skanska SK, ktorá chce diaľnicu s dĺžkou 15,46 km postaviť za 197,44 miliónov eur.

Vizualizácia časti diaľnice pri Košiciach

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce od Budimíru po križovatku s rýchlostnou cestou R2 v Košických Oľšanoch bude po dobudovaní rýchlostnej cesty R2 tvoriť juhovýchodný obchvat mesta Košice. Úsek pokračuje priamo za diaľnicou D1 Prešov, západ – Budimír. Mesto Košice je napojené na diaľnicu v križovatke Budimír, ďalšie napojenie bude v križovatke Hrašovík pri obci Košické Oľšany, kde sa napojí aj rýchlostná cesta R2. Úsek končí v križovatke Bidovce napojením na ďalší úsek D1 Bidovce – Dargov.

Súťaž na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany vyhlási NDSka do konca roka.

„Najväčším záujmom je, aby sa stavať začalo čo najskôr,“ konštatoval Róbert Auxt. Koncom júna NDS zrušila súťaž na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie pri rýchlostnej ceste R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany s predpokladanou hodnotou zákazky 5,3 mil. eur pre neúmerne vysoké cenové ponuky. Súťaže sa zúčastnili iba dvaja uchádzači. Jeden ponúkol cenu 6,87 mil. eur a druhý 7,39 mil. eur, čo bolo viac o 29,67, respektíve o 39,57 percenta oproti predpokladanej hodnote zákazky.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov
Je smutné, až tragické, že sa na Slovensku sa stavajú diaľnice a rýchlostné cesty tak slimačím tempom a za neúmerné množstvo peňazí. Štátnici by si mali jasne uvedomiť, že región, ktorý nemá poriadne cesty, nikdy nebude perspektívny!

Súťaž by chceli uzavrieť v roku 2017. V roku 2018 by sa mohlo začať stavať a pri predpokladanej dobe výstavby troch rokov by juhovýchodný obchvat Košíc mohol byť dokončený v roku 2021. Obidva úseky budú financované z eurofondov a štátneho rozpočtu. Vybudovaním rýchlostnej cesty R2 v danom úseku dôjde k prepojeniu s úsekom rýchlostnej cesty R4 v úseku Košice – Milhosť a diaľnicou D1 Budimír – Bidovce. Takto sa zabezpečí ucelený cestný ťah z hranice SR/MR.

Zdroj: NDS