Začnem rozprávaním. Ale trošku ho prifarbím. Včera mi zazvonil telefón. Volal kamoš. Vraj jeho ségre (pártýždňový vodičák) zdochol na svetelnej križovatke po jemnom pohnutí motor. V tom do nej zozadu narazil mladý čávo v Passate, ktorý sa pohýnal tiež. Čo si myslíte, kto je v tomto prípade na vine? Odpovedzte v ankete. 

KTO JE PODĽA VÁS V TOMTO PRÍBEHU VINNÍK NEHODY?
  • mladá baba, ktorej zdochol v križovatke motor ( 4% )

     

  • mladý čávo v Passate ( 96% )

     

Odpovedalo 564 ľudí  

Hovorím, neviete sa dohodnúť, volaj fízlov. Vraj nie, že to nie je potrebné, škoda nie je veľká, a že by sa chceli spravodlivo dohodnúť, len nevedia ako. (Samozrejme chápali, že s príchodom policajtov je spojená zvyčajne aj sankcia). Mladý čávo v Passate argumentuje, že mladá baba mu náhle vytvorila prekážku. Tým teoreticky myslí ustanovenie §4 ods.2 písm. l) (z.č. 8/2009) Vodič nesmie znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

Tak kamošovi do telefónu vravím, argumentujte to iným paragrafom, ktorý som mu vo voľnej reči vysvetlil. Konkrétne som mal na mysli §17 ods.1, kde sa vraví, že vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.

No a teraz sa z toho vysomárte, kto je na vine a prečo. Prichádza vysvetlenie.

Nechcel som byť ja za somára, tak som ešte radšej zavolal kamošovi policajtovi na nehodovku. Ten mi tiež tvrdí, že vinník je mladík v Passate a argumentuje mi to presne tým, čo som si aj ja myslel. 

Celý problém v chlapcovej argumentácii spočíva v tom, že vodič nesmie náhle spomaliť alebo náhle zastaviť - bezdôvodne.  V zmysle zákona sa zastavením rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu. Z toho vyplýva, že o zastavení rozhoduje vodič, kde, čo, ako a kedy.

Keď skape motor na križovatke dochádza k zastaveniu vozidla. Zastavenie vozidla je prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča. Mladá baba sa teda chcela rozbehnúť, aj chcela pokračovať v jazde, len jej to nejako nevydalo. 

Takže tí, ktorí odpovedali, že na vine je chalan v Passate, mali v našom kvíze pravdu. Ako ste odpovedali vy? 

Záver

Pri väčšine nehôd, ktoré sa stanu odzadu, platí pravidlo: Čo neubrzdíš, to neukecáš. Aj keď výnimky existujú. Na také prípady je však vhodné mať kamerový záznam.