Saleen je veľmi blízko k bankrotu, 30. Septembra mal učte len 7261 dolárov. Dnes má spoločnosť dlhy vyše 5,5 milióna dolárov!

Súčasná situácia Saleenu je dnes bližšie k bankrotu ako k prosperujúcej firme. Správa americkej komisie pre cenné papiere SEC hovorí, že úpravca na tom vôbec nie je dobre. Ak chcú prežiť aspoň do konca roka, budú potrebovať veľkú finančnú injekciu. Saleen už mená takmer žiadne peniaze, na bankovom účte mali k 30. septembru zostatok len 7261 dolárov.

Saleen FourSixteen

Saleen FourSixteen mal byť budúcnosťou značky

To je však len vrchol ľadovca. Ďalšie dokumenty komisie hovoria, že Saleen dlží 5 634 841 dolárov. Z toho tvoria pol milióna dolárov neuhradené dane z miezd. Navyše záväzky v hodnote milión dolárov sú už viac ako 90 dní po termíne splatnosti, z čoho plynie úrok z omeškania vo výške 400 000 dolárov. Takto úspešná firma nevyzerá. Saleen trpí, jeho príjmy sa prepadli na polovicu a v poslednom štvrťroku vykázal miliónové straty.

Saleen má aktíva v hodnote približne 670 000 dolárov, to však nemôže vykryť prepad príjmov a veľkú stratu. Jedinou nádejou amerického úpravcu je kupec, ktorý by do značky poriadne zainvestoval a umožnil im tak pokračovať v činnosti. Pripomeňme, že v roku 2012 Steve Saleen získal po súdnych ťahaniciach značku naspäť do svojich rúk a verili sme, že ju postaví na nohy. To sa mu ale nepodarilo.