O dva mesiace neskôr

Dňa 5. novembra 2020 schválila Národná rada SR novelu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorou sa okrem iných zmien mení aj lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2020 a končí najneskôr 28. februára 2021. Novela zákona o dani z motorových vozidiel je účinná dňom 1. decembra 2020.

Aj zaplatiť do konca marca 2021

Daň z motorových vozidiel je splatná v termíne na podanie daňového priznania, čo v ľudskej reči znamená, že daň z motorových vozidiel za rok 2020 je potrebné uhradiť v termíne najneskôr do 31. 3. 2021. Daň z motorových vozidiel na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa však neplatí, ak nepresiahne 5 €.

zdroj: Ministerstvo financií SR, Podnikajte.sk