Možno ste to už zažili na vlastnej koži a možno to chcete vedieť len preventívne, vždy je však užitočné vedieť, kde sa dopátrať informácie, či má konkrétne cudzie, prípadne naše vlastné motorové vozidlo, uzavreté Povinné zmluvné poistenie (PZP). Ide o (zo zákona) povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a jeho presné podmienky určuje zákon č. 381/2001 Z.z.  a jeho novelizácia zákon č. 430/2003 Z.z.

Všetko na jednom mieste

Všetky potrebné informácie našťastie nájdete na jednom mieste, a to na stránkach Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP), čo je organizácia zriadená spomínaným zákonom NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Medzi povinnosti SKP, okrem iného, patrí aj vedenie registra poistenia zodpovednosti, z ktorého vie rýchlo zistiť, či a v ktorej poisťovni má konkrétne vozidlo uzatvorené PZP. Okrem poisťovateľa slovenského vozidla viete cez SKP dohľadať dokonca aj poisťovateľa cudzozemského vozidla (momentálne je v systéme evidovaných 18 európskych krajín, hľadanie v evidencii vozidiel Spojeného kráľovstva je však spoplatnené), čo je určite užitočné v prípade, ak je vinníkom nehody vodič vozidla evidovaného v zahraničí.

Na úvodnej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov stačí kliknúť na prvú voľbu (označenú červenou šípkou) a  presunie vás to priamo na stránku, kde po zadaní troch údajov rýchlo zistíte všetko potrebné.

Pomôže vám internet

Aplikácia „Hľadanie poisťovateľa podľa EČV“ je určená pre motoristickú verejnosť a jej cieľom je poskytnúť poškodeným osobám informáciu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré spôsobilo nehodu.

Po kliknutí na voľbu „Vyhľadať poisťovateľa vozidla“ z úvodnej stránky (červená šípka) vás systém v aplikácii presunie priamo do sekcie „Hľadanie poisťovateľa podľa EČV“. Tu stačí zadať tri jednoduché údaje (od vinníka potrebujete len EČ jeho vozidla) a hneď máte potrebné údaje. 


Po vyplnení evidenčného čísla vozidla, ktoré spôsobilo dopravnú nehodu, a dátumu dopravnej nehody sa zobrazia údaje o vozidle, číslo poistnej zmluvy a poisťovateľ, u ktorého je vozidlo, ktoré škodu spôsobilo, poistené. U tohto poisťovateľa si poškodená osoba uplatňuje nárok na poistné plnenie z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP poistenie). A čo ak nemá vinník v čase nehody uhradené PZP? V prípade, že po vyplnení požadovaných údajov sa nezobrazí žiadny poisťovateľ, má poškodená osoba možnosť si uplatniť nárok na poistné plnenie v Slovenskej kancelárii poisťovateľov.

A ak nemám internet?

Pomerne jednoduchý je postup aj pri zisťovaní potrebných údajov v prípade, ak nemáte v mobilnom telefóne potrebné dáta a zaistený mobilný internet. Stačí si so sebou voziť zoznam telefónnych čísiel, na ktoré môžete v prípade potreby zavolať na uvedené telefónne čísla (na stránke je uvedených až 15 telefónnych čísiel), kde sa dozviete všetko, čo budete v súvislosti s riešením dopravnej nehody potrebovať (v prípade, že ste poškodený či vinník nehody).

Na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov je uvedených až 15 telefónnych čísiel, na ktoré môžete v prípade potreby zisťovania informácií volať. Tento zoznam je užitočné preventívne voziť v aute so sebou.


Možností, ako overiť platnosť PZP je samozrejme viac a nemusíme ísť nevyhnutne priamo na stránky Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Väčšina portálov zameraných na poistenie vozidiel vás však nakoniec pri požiadavke o overenie PZP aj tak presmeruje práve na aplikáciu SKP. Najrýchlejšou a navyše bezplatnou cestou overenia PZP tak vždy zostáva priamy prístup cez portál Slovenskej kancelárie poisťovateľov.