Mesto nebude uzatvorené celé a dopravné obmedzenia budú len na čas nevyhnutný na prejazd delegácií alebo počas vystupovania delegácií z áut a prechádzaní do budovy.

Počas bratislavského samitu bola Bratislava najstráženejším mestom sveta, opatrenia počas októbrového stretnutia nebudú v takých rozmeroch. Mesto nebude uzatvorené a dopravné obmedzenia budú len na čas nevyhnutný na prejazd delegácií alebo počas vystupovania delegácií z áut a prechádzaní do budovy.


Dopravné obmedzenia v dňoch 6.10. a 7.10.2016 v Bratislave:

  • Odo dňa 1.7. až do 15.10.2016 je neprejazdná Medená ulica, vjazd vozidiel je možný cez Kúpeľnú ulicu.
  • Dňa 6.10.2016 môže dôjsť k čiastočným dopravným obmedzeniam pri presune delegácií z letiska M. R. Štefánika a hraničného prechodu Jarovce – Kitsse  k miestam ubytovania delegácií (hotel River Park, Austria Trend, Sheraton, Carlton) a v popoludňajších a večerných hodinách na Bratislavský hrad.
  • Dňa 7.10.2016 v čase 8.00h - 9.00h pri presune delegácií z uvedených hotelov do Reduty a v popoludňajších hodinách pri presune z centra mesta na letisko a hraničný prechod Jarovce. Usmerňovanie a reguláciu dopravy budú zabezpečovať hliadky dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie.
  • Dňa  7.10.2016 v čase od 06.00h - 17.00h budú dopravné obmedzenia v zmysle schváleného projektu organizácie dopravy, v rámci ktorého bude zakázaný vjazd na Mostovú ulicu z Vajanského a Rázusovho nábrežia. Vjazd k hotelu Carlton bude pre hostí umožnený z Jesenského a Gorkého ulice, ktorý bude zároveň riadený a kontrolovaný príslušníkmi Policajného zboru.

Aj keď v najbližších dňoch nedôjde k veľkoplošnej uzavretiu ciest, počítajte s lokálnymi zdržaniami a obrňte sa trpezlivosťou. Pokiaľ nemusíte, tak radšej nejazdite autom.