Tak, ako Maroš včera spomenul, štatistika z roku 2008 je úplne iná ako dnes, o 10 rokov neskôr. Zásadný pokles nehôd nastal už v roku 2009. Ten prepad má však spoločného menovateľa - zmenu zákona. Posledných 8 rokov sú to však už približne rovnaké údaje, ktoré závisia od rôznych premenných. Napríklad aj úplná banalita, akou je dĺžka zimy a pod.

Možno ste vedeli, možno nie, čas od času spomenieme, že vláda pred rokmi uznesením schválila Stratégiu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v SR v rokoch 2011 – 2020. Má rôzne ciele. Okrem iného tým najhlavnejším je zníženie počtu usmrtených osôb v súvislosti s dopravnou nehodou v danom období na polovicu. Myslíte si, že je to vzhľadom na tieto štatistky vzhľadom na zostávajúci čas možné? 

Ďalej sú v prezentácii spomenuté údaje o nehodovosti, ktoré sa viažu k dopravným nehodám so smrteľným následkom. Sú spomenuté kraje, sú spomenuté okresy. Päť okresov na Slovensku vyšlo štatisticky najlepšie. Nezahynula v nich ani jedna osoba. Hranica okresov je alfa a omega. Niekedy je však práve hranica nejasná a policajti sa musia s určením miestnej príslušnosti popasovať rôznymi metódami.

Dostali sme sa až po obrázok, kde vidno počet usmrtených účastníkov vzhľadom na ich postavenie. Či to bol chodec, cyklista, motocyklista so spolujazdcom, alebo vodiči a spolujazdci v motorových vozidlách inej kategórie, ako kategórie L -  motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky...

Ostatné údaje v prezentácii sú trošku menej zaujímavé. Dozvedeli by ste sa z nich, ktoré dni alebo mesiace boli najkritickejšie, na akých druhoch ciest došlo k smrteľnej dopravnej nehode najčastejšie a pod. Mimochodom, sú to cesty 1. triedy, ktoré sú vysoko frekventované, často v zlom technickom stave. 

Následne štatistika ukazuje údaje o počte spôsobených dopravných nehôd v závislosti od dĺžky vodičského oprávnenia. Mladí vodiči (do 5r od získania VO) ťahajú jednoznačne štatistiku zlým smerom. Práve preto sa chystá zmena zákona, kde budú vodiči do 2 rokov praxe sankcionovaní prísnejšie.

Počet dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu stúpa. Stalo sa ich 1643. Rovnako počet prípadov, kedy vodiči pred, alebo počas jazdy pili stúpol. Za celý minulý rok to bolo 9612 prípadov! Ľudia sa asi nikdy nepoučia...
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Časť prezentácie popisujúcej príčiny dopravných nehôd považujem za mimoriadne dôležitú. Krásne v nej vidno, akých porušení sa vodiči najčastejšie dopúšťajú, ktoré následne vedú k dopravnej nehode. Niektoré sú síce formulované veľmi všeobecne, ale určitá predstava sa z týchto informácií utvoriť dá, a to aj bez zákona v ruke. Je zrejme, že dve najčastejšie príčiny ostali aj tento rok na svojom mieste. 

Aké zmeny sa ešte chystajú? 

Objektívna zodpovednosť

Doteraz mali u nás cudzinci pri objektívnej zodpovednosti imunitu. Ak ich teda na ceste nezastavili. To by sa malo čoskoro zmeniť. Vďaka nedávnemu preloženiu rozkazov o uložení pokuty do úradných jazykov členských štátov Európskej únie a odstráneniu technických problémov sa rozšírila objektívna zodpovednosť aj na zasielanie pokút držiteľom vozidiel do štátov Európskej únie. Vďaka smernici sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Uvedené zasielanie rozkazov do zahraničia je však momentálne ešte len v prvotnej fáze, a preto je ešte stále vo väčšine uprednostňované blokové konanie. 

A čo s tým ďalej, keď cudzinec nezaplatí? Ak nebude pokuta cudzincom dobrovoľne uhradená, policajt bude môcť zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom s možnosťou aj použitia technického prostriedku na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku (tzv. papuče). Pozn. redakcie: len či tých papúč je dosť. :) Aby sa to mohlo uplatňovať, je nutné zabezpečiť plne automatizovaný systém realizácie konania súvisiaceho s objektívnou zodpovednosťou, nakoľko manuálne zisťovanie údajov a ich vkladanie do rozhodnutí je výrazne časovo náročná činnosť policajtov. Tento systém je v súčasnosti už v štádiu finalizovania.

Čo si pod tým prestaviť? Dúfam, v záujme nás vodičov, že objektívna zodpovednosť bude vykonávaná iba tak ako doteraz a žiaden nákup špeciálnej techniky - statické kamery, radary v počte stoviek kusov, sa konať nebude. Aj keď objektívna zodpovednosť je v mojich očiach vnímaná iba ako čistá represia. 

Nové technické vybavenie pre Policajný zbor financované z PZP:

  • merače rýchlosti 131 kusov,
  • analyzátory dychu 372 kusov,
  • fotoďalekohľady 391 kusov,
  • mobilné váhy 16 kusov (pozn. redakcie, mobilnými váhami sa váži celé auto, čiže musí byť pod každým kolesom. Jedna bežná jazdná súprava má kolies 10, aj keď musíme vo všeobecnosti konštatovať, že väčším problémom z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky sú preťažené dodávky, ako nákladiaky).

Zameranie výkonu policajtov v roku 2019 bude predovšetkým na:

  • najzávažnejšie príčiny vzniku smrteľných dopravných nehôd u všetkých vodičov vrátane vodičov nákladných vozidiel a autobusov;
  • kritické úseky ciest, predovšetkým úseky ciest I., II. a III. triedy;
  • najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – používanie reflexných prvkov chodcami;
  • alkohol u vodičov motorových vozidiel;
  • meranie hmotnosti nákladných vozidiel.

Zdroj a foto: MINV