Zaujímavú analýzu zverejnilo centrum Allianz Center for Technology (ACT) na konferencii Allianz Autostag, kde sa hovorilo aj o elektromobiloch a ich vplyve na ceny poistiek, či nákladoch na likvidáciu škodových udalostí. Z uvedeného vyplynulo to, čo asi každý tuší. Opravy elektrických áut po nehodách sú podstatne drahšie, než pri autách len so spaľovacími motormi. Nejde pritom o riziko požiaru, to je paradoxne vraj už technicky dosť dobre vyriešené, problémom sú veľmi drahé trakčné akumulátory. Ak ich treba po nehode vymeniť (z dôvodu mechanického poškodenia ich vnútornej štruktúry), ceny sa šplhajú veľmi vysoko. „Pri nákladoch na opravy sme pri elektromobiloch asi o 30 % vyššie,“ povedal vedúci výskumu bezpečnosti ACT, Carsten Reinkemeyer. „Vyššie náklady sú predovšetkým dôsledkom trakčných akumulátorov, ktoré neraz stoja aj 20 000 eur,“ dodal. Ako navyše Reinkemeyer pripomenul, tým, že je akumulátor obyčajne súčasťou veľmi tuhej podlahy, v porovnaní s konvenčnými autami sa pri elektromobiloch líši aj mechanizmus deformačných zón a množstvo komponentov poškodených pri nehode.

Drahšie sú aj hodiny v servise

Experti upozorňujú aj na skutočnosť, že opravy elektrických áut môžu uskutočňovať len niektoré servisy a ich úkony sú iné, než pri konvenčných autách. „V prípade vážne poškodených elektrických áut môžu majiteľom vzniknúť okrem nákladov na samotnú opravu aj ďalšie výdavky, ktoré sme pri bežných autách neriešili. Elektromobil sa dá opravovať len v dielni s oprávnením na práce s vysokým napätím, ich hodinové sadzby sú logicky vyššie a práce trvajú dlhšie,“ hovorí Carsten Reinkemeyer. A dopĺňa, že niečo stoja aj dodatočné protipožiarne opatrenia. Zaujímavé je, že pri elektrickom aute dochádza omnoho skôr k tzv. totálnej škode. Len poškodenie vysokonapäťových káblov môže údajne škodu zvýšiť o ďalších 7000 eur. V praxi sa už objavilo aj niekoľko ich poškodení od kún a iných zvierat. Allianz preto vyzýva výrobcov elektromobilov, aby kabeláž svojich áut na podvozkoch chránili ešte lepšie, než doteraz.

Vysokonapäťové káble sa vraj už neraz stali obeťou nedočkavých kún. Nedajú sa pritom opravovať a vždy sa musia len kompletne vymeniť.

Vyššie ceny poistného

S uvedeným samozrejme veľmi úzko súvisia aj vyššie ceny havarijných poistiek. Poisťovne údajne zatiaľ zbierajú informácie a plnia štatistiky, je však zrejmé, že ich ceny porastú. Ako vyplýva, náklady na opravy sú veľmi vysoké aj pri plug in hybridoch, poistné plnenia sú pri nich priemerne dokonca o 50 % vyššie, než pri bežných autách. Poisťovňa sa naopak nebojí požiarov elektrických áut, prax ukazuje, že počet zhorených elektromobilov je v porovnaní s konvenčnými autami v podstate zanedbateľný (aj vzhľadom na ich malý podiel vo vozovom parku).

zdroj: AZT, Reuters