Výstavba D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie pokračuje. Realizujú sa násypy na vetvách križovatky diaľnic D1 a D4, takisto sa vykonáva sanácia pod opornými múrmi a odhumusovanie či odstraňovanie materiálu po demoláciách, ako aj preložky inžinierskych sietí. Pokračuje sa v úprave hydromeliorácií, čo sú spravidla napríklad odvodňovacie a závlahové stavby.

Na stavbe už sú čiastočne ukončené demolačné práce a v lokalite pri Šúrskom kanáli je ukončený aj archeologický prieskum. V rámci záchranného archeologického prieskumu odborníci skúmajú niekoľko lokalít – doterajšie objavy naznačujú, že sa v týchto miestach nachádzalo praveké keltské sídlo. Práce na archeologickom prieskume sa už chýlia ku koncu.

Vajnorský potok presunú

V najbližších mesiacoch sa práce sústredia okrem vyššie spomenutých aj na preložku Vajnorského potoka. Pre rozšírenie diaľnice na šesťpruh je potrebné presunúť tok do novej pozície, dočasným obtokom.

Zhotoviteľ dokončí väčšinu projektovej činnosti počas prvého roka. Proces projektovania však bude pokračovať počas celej doby výstavby. Činnosti na príprave a výstavbe totiž môžu pri tomto projekte podľa jeho zmluvnej dokumentácie prebiehať paralelne.

Čo bude vodičov zaujímať azda najviac: Popri projektovaní a prípravných prácach sa črtá už aj plán organizácie výstavby. Ten udá jasnejšie kontúry aj dopravným obmedzeniam. S organizáciou výstavby sú spojené míľniky pre postupné odovzdanie jednotlivých etáp motoristom.

Webstránka D1D4.sk uvádza dva veľké míľniky – vybudovanie dopravných vetiev, ktoré odklonia dopravu z diaľnice D1 (súčasťou míľnika je aj napojenie vetvy Jarovce – Trnava a napojenie smeru Trnava – Stupava), kým sa bude D1 dvíhať a napojenie diaľnic v smere Trnava – Jarovce.

Zdroj: D1D4.sk