Neekologická výroba elektriny absolútne zabíja ekologický potenciál elektromobilov.

Problém však nie je v samotných elektromobiloch. Ich ekologickosť môže prudko stúpnuť v prípade, že elektrina bude vznikať z ekologických zdrojov. V reči čísel štúdia uvádza, že elektromobily (nabíjané elektrinou z uhoľných elektrární) spôsobujú o 86 % viac úmrtí z dôvodu znečistenia vzduchu ako benzínové autá. Ak však energia pochádza z paroplynových elektrární, už je daných úmrtí o polovicu menej ako v prípade bežných áut. Vietor, voda a vzduch ako výrobné prostriedky energie dokážu znížiť úmrtnosť na jednu štvrtinu v porovnaní s benzínovými autami. Elektromobily teda v USA v mnohých prípadoch znečisťujú životné prostredie viac, akoby mali. Ale čo Európa?

Pri tejto príležitosti som však narazil na jednu staršiu štúdiu, ktorá pochádza z Nórskej vedeckej a technickej univerzity. Vedci sa však na elektromobily nepozerali len z hľadiska priamych emisií, ktoré neprodukujú žiadne. Do úvahy zobrali zaťažovanie životného prostredia počas celého životného cyklu a teda od výroby až po likvidáciu. Výsledkom tejto práce je fakt, že elektromobily dávajú aj zmysel, no aj to len v jednej oblasti. Jediným miestom, kde sa tak deje je Európa.

V Európe dávajú elektromobily zmysel. Elektrinu vyrábame aj "eko spôsobom".

Rozvoju elektromobilov jednoducho musí predchádzať prechod na ekologickú výrobu elektrickej energie. Bez nich sú elektromobily len drahými hračkami, ktoré nevytvárajú emisie priamo na ceste, no vyrábajú ich inde.

Vedeckú prácu jej autori publikovali v časopise Journal of Industrial Energy. „Výrobná fáza elektromobilov sa ukázala ako podstatne náročnejšia z hľadiska životného prostredia. Je tam zhruba dvakrát väčší potenciál vplyvu na zmenu podnebia ako v prípade tradičných áut,“ povedal profesor Anders Hammer Stromman, ktorý sa na štúdii podieľal.

Výroba elektromotorov a akumulátorov si vyžaduje veľké množstvo toxických minerálov ako napríklad nikel, meď alebo hliník. Produkcia daných vozidiel je pre životné prostredie náročnejšia ako vznik áut so spaľovacími motormi. Elektromobily svojím zrodom zaťažujú ekosystém vyššou ťažbou fosílnych a minerálnych zásob, taktiež výraznejšie podporujú kyslé dažde alebo smog.

Nie je všetko ekologické, čo priamo nevypúšťa emisie.

Taktiež ani prevádzka elektromobilov nie je v súlade s pomyslenou ekologickou bibliou. Vedci tvrdia, že propagácia áut s elektrickým pohonom v oblastiach, kde energiu získavajú z fosílnych palív nemá zmysel. Ak by takéto získavanie nahradili ekologické formy, mohli by tieto vozidlá priniesť výrazné zníženie tvorby CO2.

Obe štúdie sa teda vzácne zhodujú v jednom. Ak energia do elektromobilov nie je vyrábaná prijateľným spôsobom, ich ekologický prínos je nulový. Takže najprv by sme sa mali pozrieť na naše elektrárne a až potom nahádzať emisie vo výfukoch našich áut.

Zdroj: pnas.org, abcnews.go.com

Prečítajte si aj: Francúzska vláda bojuje proti nafte!