Ochrana dospelých

Práve tu prekvapujúco C4-ka získala „len“ 76 %. Pri čelnom náraze s prekrytím mali horšiu známku trup oboch predných pasažierov a ich spodné časti nôh. Pri čelnom náraze bez prekrytia mali rovnako o stupeň horšiu známku časti trupu predného aj zadného pasažiera.

Ochrana detí

Tu získala C4-ka 83 %. Pri čelnom náraze mala figurína 10-ročného dieťaťa problém s krkom a figurína mladšieho 6-ročného dieťaťa s hlavou. Pri bočnom náraze už nebol žiaden problém a obe figuríny nemali žiadne horšie hodnotenia.

Ochrana chodcov

Celá predná časť novej C4-ky je pre chodcov „bez výrazných problémov“. Rovnako aj začiatok kapoty nad svetlami nie je veľkým problémom. Horšie je to v oblasti čelného skla a rovnako A-stĺpiky karosérie. Výsledkom je zisk 57 %.

Asistenčné systémy

V poslednej sledovanej kategórii má Citroen C4 63 %. Aktívny brzdný asistent fungoval dobre, aj v mestskej a aj vo vyššej rýchlosti. Rovnako rozpoznal chodcov aj cyklistov, i keď nie úplne všetkých. Celkový výsledok 4 hviezdičiek tak nie je vôbec sklamaním.