PS: názory konvertovaného hipstera na smogstera nevyhnutne nereprezentujú názor redakcie.