Akcia sa bude konať v sobotu 6. októbra 2018 pred areálom Harley Davidson Pub.

PRIEBEH SÚŤAŽE

Po zaregistrovaní prichádzajú súťažné posádky na štart, nasleduje orientačná jazda po uliciach Bratislavy, posádky povinne prechádzajú predzjazdovými kontrolami, kde získavajú potvrdenie o o prejazde do jazdného výkazu.

Po absolvovaní orientačnej jazdy prichádzajú posádky na parkovisko pri  Harley Davidson. Tu absolvujú povinnú hodnotenú jazdu zručnosti a povinnú nehodnotenú školu šmyku.

Následne deti posádok absolvujú povinne nehodnotené jazdu na detskom dopravnom ihrisku v areáli Harley Davidson.

V druhej časti podujatia sa posádky zúčastnia ukážok prvej pomoci, detí sa ujímajú prislušníci dopravnej policie s edukačnou činnosťou a dopravno-bezpečnostnou tematikou.

V závere sa podujatie prelína do „pikniku s dopravno–bezpečnostnou tematikou“.

Súťaž sa končí vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien.

Každá posádka získa benefity od partnerov 

  • Slovnaft čerpacia karta v hodnote 30,- eur;
  • MC Donald poukaz s 25% zľavou na konzumáciu na rodinné MC Family Menu, ktorého súčasťou je Happy Meal a Zmrzlina;
  • KIA promo darčeky a zaujímavú zľavu na vybrané vozidlá značky KIA;
  • Pre deti je pripravený program od OZ Gaštanko, Dopravnej Polície Bratislava a detské dopravné ihrisko s inštruktormi.

Na záver pre všetkých výborné občerstvenie v novo otvorenom priestore Harley Davidson Pub v spolupráci s miestnou časťou Bratislava – Vrakuňa.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov

CIEĽ SÚŤAŽE

Rodinou jazdou zdôrazňovať význam bezpečnej jazdy a dodržiavanie zásad bezpečnosti cestnej premávky. Dôraz bude položený na kritické nehodové lokality, správanie chodcov a cyklistov.

ČASOVÝ ROZPIS

  • 6. október 2018 od 9.00 do 10.00 hod. formálne preberanie posádok v areáli Harley Davidson;
  • 10.00 – 14.00 hod. súťažné jazdy, jazda zručnosti, škola šmyku a jazda detí na detskom dopravnom ihrisku;
  • 14.00 -16.00 hod. edukačná činnosť s príslušníkmi polície, ukážky prvej pomoci a animácie pre deti;
  • 16.00 hod. vyhlásenie výsledkov, ukončenie súťaže.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE POSÁDOK

A) Otec + Dieťa, Deti
B) Matka + Dieťa, Deti
C) Otec + Matka + Dieťa, Deti
D) Zdravotne ťažko postihnutí

Pri formálnom preberaní posádky získajú tankovacie karty spoločnosti Slovnaft a.s. v hodnote 30,- eur a darčekové predmety. Pre účastníkov súťaže bude pripravené strava a občerstvenie v starostlivosti usporiadateľov a partnerov.

Viac info a prihlášku nájdete na stránke ÚAMK.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Zdroj a foto: ÚAMK