Nižšia pohotovostná hmotnosť, menšia priemerná spotreba paliva, zníženie tvorby CO2, lepšia recyklovateľnosť konštrukcie, pevnejšie karosérie, nižší počet zvarov a spojov, to všetko sú dôvody, ktoré postavili aplikovanie hliníka do sériovej výroby na vrchol priorít Tata Group. Tajomstvom ostáva, dokedy majú byť obe značky celohliníkové. Dá sa predpokladať, že započatý proces ukončia s predstavením všetkých nových typov.