Pri Bratislave je na ceste I. triedy semafór, ktorý nikomu nepatrí a už počas letných prázdnin vytvára obrovské kolóny a správca cesty SSC (Slovenská správa ciest) netuší komu patrí a kto ho riadi!

Po dlhšej dobe sme ako jedna z mnohých redakcií dostali email od združenia OZ Triblavina. Jeho obsah zverejňujeme v plnom znení s odkazom a žiadosťou kompetentným a zainteresovaným v danom probléme (SSC, Polícia SR, P3 Logistic Parks Slovakia) o reakciu a odpovede, ktoré sme pripravení zverejniť:

V utorok 27.7.2021 bol na Seneckej ceste spustený nový semafór. Cez tento semafór je na Seneckú cestu hneď za Bratislavou napojený známy logistický park. Od získania pozemkov po povolenie ho sprevádzajú zvláštne praktiky povoľovacích orgánov a nechvalne presláveného odvolacieho orgánu p. Tomáša Mateičku (okresný úrad BA).

Táto cesta už niekoľko rokov nezvláda dopravný nápor a o jej rozšírení na 4-pruh sa hovorí 40 rokov. Úľavu od kolón priniesla pandémia s homeofficmi a letné prázdniny. O to väčší šok zažili obyvatelia celej spádovej oblasti v deň spustenia semaforu, keď sa vytvorili kilometrové kolóny siahajúce cez celú obec Ivanka pri Dunaji. Spomalili celú spádovú oblasť (Bernolákovo, Ivanku pri Dunaji, Veľkú Biel, Tureň, Zálesie, Tomášov, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob...). Zato autá vychádzajúce z logistického areálu čakali na križovatke maximálne 20 s!

Iniciatívne sme preto oslovili Slovenskú správu ciest, aby okamžite upravili intervaly na spustenom semafore, ktorý neúmerne uprednostňuje dopravu logistického parku pred hlavným dopravným ťahom na ceste 1. triedy (teda uprednostňuje súkromný záujem podnikateľov z logistického parku pred verejným záujmom).

Zostali sme v kópii mailovej komunikácie, ktorá v skrátenej forme vyzerá nasledovne (viď komplet komunikácia nižšie):

SSC -> P3 Logistic Parks Slovakia s.r.o.
žiadajú upraviť signálny plán tak, aby nevznikali kolóny

P3 Logistic Parks Slovakia s.r.o. -> SSC
semafor im nepatrí, nemajú informácie o jeho nastavení

SSC -> P3 Logistic Parks Slovakia s.r.o.
komu teda patrí?

P3 Logistic Parks Slovakia s.r.o. -> SSC
pravdepodobne Logistic park s.r.o.

SSC -> P3 Logistic Parks Slovakia s.r.o,
info je nekompletná, žiadajú presnejší kontakt

Je normálne, že správca cesty 1. triedy nemá vedomosť o tom, kto a ako nastaví intervaly semaforu a preferenciu vetiev križovatky? Je možné, že súkromný majiteľ semaforu si ho spustí a nastaví podľa svojich potrieb bez kontroly štátneho orgánu?

Je možné, aby 50 000 - 100 000 obyvateľov celej spádovej oblasti poznačenej výstavbou D4, zmenenou križovatkou Triblavina v prospech iného developera, stojí v kolóne, zatiaľčo autá z logistického parku majú totálnu prednosť a vychádzajú z areálu bez zdržania?

Bohužiaľ, všetko je možné. Občania dodržiavajúci pravidlá prídu nejak vždy skrátka. Asi je efektívnejšie posadiť sa pred výjazd z logistického areálu, možno nás tiež nerozoznajú od turistov.


Michaela Seifertová
predsedníčka OZ Triblavina, poslankyňa obce Ivanka pri Dunaji

Pre pripomenutie celej situácie:

  • Peter Sýkora získal pozemky s pomocou Pozemkového fondu (toho času ho riedila p. Gabriela Matečná) od reštituentov len za 0,4 €/m2 ako poľn. pozemok
     
  • v deň prevodu majetku zmenili poslanci obce Ivanka pri Dunaji územný plán a z poľn. pozemku bol stavebný pozemok (https://dennikn.sk/108465/byvaly-sused-fica-ziskal-pozemky-podfukom/)
     
  • generálna prokuratúra nezistila pochybenie
     
  • v roku 2014 začala tortúra s EIA procesmi, povoľovaním, súdmi a najrôznejším obchádzaním zákona. V procese sme podali 2 žaloby.