Stalo sa tak začiatkom augusta. Po stretnutí starostu obce Ivanka pri Dunaji s policajtmi vznikla nová dohoda. Jej stručné znenie zverejnila obec na sociálnej sieti Facebook.com:

INFORMÁCIA K PRACOVNÉMU STRETNUTIU KU KRIŽOVATKE „PRI P3“

Dnes (03.08.) o 8h sa uskutočnilo pracovné stretnutie priamo na mieste svetelnej križovatky za účelom prehodnotenia činnosti cestnej svetelnej signalizácie na Seneckej ceste za účasti Krajského dopravného inšpektorátu, správcu cestnej dopravnej signalizácie, projektanta a zástupcov obce Ivanka pri Dunaji.

Vzhľadom na to, že spustenie svetelnej križovatky prešlo potrebnými procesmi a získalo všetky povolenia, nie je možné ju len tak jednoducho vypnúť. Výsledkom utorkového stretnutia je otestovanie (dočasných) zmien ktoré by mali zlepšiť dopravnú situáciu a ich následná analýza.

◼️ doba prevádzky križovatky sa upraví, PO-PI od 5:30 do 21:00, víkendy a sviatky bude vypnutá (kmitavá oranžová)
◼️ celková doba dĺžky zeleného svetelného signálu „VOĽNO“ na vedľajších smeroch sa skráti na 5 sekúnd
◼️ v rannej špičke (od 5:30 do 9:00) vozidlá od zaregistrovania detektorom na vedľajších smeroch dostanú zelený svetelný signál „VOĽNO“ pre svoj smer minimálne po 2 minútach a maximálne po 4 minútach

Po uskutočnení vyššie uvedených zmien (od dnes, prípadne zajtra 4.8.) sa účastníci dohodli na ďalšom stretnutí, kde výsledky vyhodnotia a stanovia ďalší postup.

Dnes ešte ani jedna z dotknutých strán (motoristov, starostov obcí, polície, prevázdkovateľa logistického centra P3) netuší, čo ich tu v II. polroku 2021 čaká. Už teraz je jasné, že to nebude nič pekné. NDSkou totálne zbabraná jediná veľká úloha pri veľdiele D4R7 - križovatka s D1 totiž nebude hotová ani v r2023!

Seneckú cestu čaká v II. polroku 2021 armagedon

Zástupcovia OZ Triblavina sú presvedčení, že toto riešenie je dobré len pre august 2021, alebo teda pre letné prázdniny. Pre školský rok je neakceptovateľné a dopravný kolaps, ktorý táto cesta fakticky každé ráno zažíva už niekoľko rokov, bude pokračovať. Prečo? 

Dopravný pretlak na dlhoročne preťaženej ceste nie je počas letných prázdnin zrejmý. Už roky každé ráno v čase medzi 6 a 9 h prekračoval akékoľvek akceptovateľné maximum v smere do Bratislavy a následne v čase medzi 15 a 18 h v opačnom smere. To najhoršie však ešte len príde. Napriek tomu, že výstavba veľdiela D4R7 je takmer vo finále a do konca roka majú byť postupne otvorené ďalšie dokončené úseky, preťaženú Seneckú cestu úľava nečaká. Práve naopak! Nekompetentné vedenie NDS predošlých dvoch vlád totiž úplne odignorovalo urgentnú potrebu spustenia verejnej súťaže na výstavbu najpodstatnejšej križovatky, ktorá dáva celému dielu D4R7 hlavný zmysel. Dodnes totiž nie je NDSkou vybraný dodávateľ, ktorý by zrealizoval prepojenie D1 a D4! Načo aj, veď križovatka D1D4 je len národným záujmom. Ten má vždy čas a nízku prioritu. Naopak, len o pár kilometrov ďalej je kontroverzná križovatka súkromného záujmu, ktorá už pochopiteľne stojí a je pripravená na otvorenie. Keď sa tak stane, čo je otázka niekoľkých týždňov či mesiacov, tranzitná doprava (nie len nákladná) bude z D1 schádzať na križovatke Triblavina, aby sa o 3 kilometre odklonila na D4. Obecný úrad Ivanky pri Dunaji pripúšťa, že:

"V prípade keď navrhnuté zmeny nezlepšia dopravnú situáciu na Seneckej, bude predmetom ďalšieho stretnutia požiadavka obce na vypnutie svetelnej križovatky počas dopravnej špičky."

Aké iné riešenie tejto veľmi zložitej situácie kompetentní nájdu bude zaujímať desiatky, ba stovky tisíc obyvateľov spádovej oblasti a ďalšie tisícky motoristov, ktorí touto cestou musia prechádzať, keďže alternatíva fakticky neexistuje.