Trumpove tvrdenia vníma minister hospodárstva SR len ako predvolebnú kampaň. Oficiálne stanovisko ešte nie je.

O téme clo na autá z EÚ sme už niekoľko článkov priniesli. Tento, podľa mnohých neuvážený krok zo strany USA môže narobiť peknú šarapatu. Podľa ministra Petra Žigu ide o nešťastné opatrenie, ak k tomu dôjde. Žiga to konštatoval po rokovaním vlády.

"V prípade, že k tomu dôjde, nie je to dobrá správa pre svetový obchod, nielen pre európsky, ale ani pre americký, pretože predpokladám, že EÚ zavedie odvetné opatrenia. Som skôr za to, čo bolo dohodnuté, aby boli clá nulové," zdôraznil Žiga. Oficiálne stanovisko americkej administratívy ešte nie je. "Takže budeme sa vyjadrovať až potom, keď to príde ako oficiálne stanovisko a budeme sa vyjadrovať spolu s ostatnými krajinami EÚ," vysvetlil minister hospodárstva.

Minister hospodárstva tiež uviedol, že chce slovenskú pozíciu diskutovať s najvýznamnejšími obchodnými partnermi Slovenska, medzi ktoré patria povedzme Nemecko, ale aj Francúzsko. To sa má prerokovať počas osobného stretnutia, ktoré už medzičasom avizovali.

Vysokého cla sa boja vo VW Slovakia v Bratislave, ale aj v budúcom JLR v Nitre. 

Čo na to politici? 

Sme apolitický web, a preto neuvediem, od ktorého poslanca, alebo od ktorej parlamentnej strany tieto výroky prichádzajú. Jedna strana prezentuje názor, že ide o bezočivosť, ak sa o takej vážnej veci, ako je vysoké dovozné clo na autá z EÚ, dozvedá najväčší obchodný partner USA len prostredníctvom mítingu amerického prezidenta s priaznivcami.

"Takýto spôsob komunikácie nepovažujeme a nebudeme považovať za hodný spojencov a priateľov," poznamenal jeden z poslancov. 

Podľa tohto poslanca je ohrozená najmä pozícia VW Slovakia. Ten exportuje každé 5. auto do USA. Rovnaká situácia hrozí aj JLR v Nitre. "Okrem toho si treba uvedomiť, že pomer exportu automobilov do USA k HDP Slovenska je výrazne najvyšší zo všetkých krajín EÚ, čiže bude to mať negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku."

Zdroj: Teraz 

Foto: bimmertoday.de