Opice využívali na laboratórne testovanie výfukových plynov z naftových áut. 

Európske združenie pre výskum životného prostredia a zdravia v dopravnom sektore, skratkou EUGT (združujú VW, BMW, Daimler a BOSCH), ktoré zaniklo k 30. júnu 2017, si  u Lovelace Respiratory Research Institute (LRRI) pred časom objednalo celkom nevinnú štúdiu. "V čase zrušenia združenia neboli predložené záverečné výsledky štúdie, takže projekt nebol dokončený a zverejnený."


Podľa New York Times popredné spoločnosti v automobilovom priemysle si pred niekoľkými rokmi zafinancovali pokusy na zvieratách, aby dokázali, že ich dieselové autá nespôsobujú žiadne zdravotné problémy. Jediní, kto zatiaľ ako-tak vyvrátil obvinenia z pokusov z EUGT, sú BMW aj Daimler. Otázne je, či o týchto pokusoch vedeli a boli ticho, alebo vôbec nevedeli. 

Automobilka BMW vyhlásila, že sa na uvedenej štúdii nepodieľala, a preto sa nemôže vyjadriť k priebehu a rozsahu štúdie. "BMW Group nemala vplyv na podobu ani metódy tejto štúdie, ktorú si objednala EUGT." Od štúdie LRRI a EUGT sa dištancoval aj Daimler. "Objasníme, ako mohlo prísť k štúdii LRRI, preto sme spustili vyšetrovanie. Vozidlo od Daimleru sa nepoužívalo v rámci štúdie. Daimler netoleruje a nepodporuje neetické zaobchádzanie so zvieratami." 


"Sme presvedčení, že vtedy zvolená vedecká metóda bola nesprávna. Bolo by lepšie, keby sme takýto výskum vopred odmietli. Ospravedlňujeme sa za chyby a zlý úsudok jednotlivcov," povedal nemecký koncern počas víkendu. Volkswagen sa iba ospravedlnil za kontroverzné pokusy na zvieratách. "Vo všeobecnosti môžeme k tomu povedať, že Európske združenie pre výskum životného prostredia a zdravia v dopravnom sektore vzniklo v roku 2007 ako nezávislý výskumný inštitút, ktorý založili BMW, Daimler, Volkswagen a Bosch a v ktorom všetci členovia rovnoprávne spolupracovali," uviedol Volkswagen.

Zdroj:  nytimes.com