Bezpečnostné pásy sú prospešné zariadenie. Ich použitie by pre vás nemala byť otrava, ale samozrejmosť.

Použitie bezpečnostných pásov patrí medzi základné bezpečnostné opatrenie, ktoré chráni život a zdravie vodičov a spolujazdcov. Účelom zádržného systému (pásu, detské sedačky a i.) je chrániť cestujúcich v aute, ako na predných, tak na zadných sedadlách pred vážnymi a smrteľnými úrazmi spôsobenými nárazom, alebo prudkým zabrzdením. Použitie bezpečnostných pásov zvyšuje pravdepodobnosť prežitia. S nimi je pravdepodobnosť prežitia vpredu niekoľkonásobne vyššia, ako je tomu na zadných sedadlách. Je to dané skutočnosťou, že zadné sedadlá sú umiestnené v bezpečnejšom prostredí. Nie nadarmo sa vraví, že najbezpečnejšie miesto v aute je vzadu vpravo. Napriek tomu by ste mali dbať na to, aby mal vo vašom aute pri každej jazde zapnuté pásy každý člen. Uvedomte si, že každá nepripútaná osoba v aute ohrozuje priamo aj vás. Pozrite nasledovné video z kampane za bezpečnostné pásy z Británie. Je síce staré viac než desaťročie, mnohí ste ho už možno videli, no je stále veľmi aktuálne.

Smrť pri dopravných nehodách je spôsobená predovšetkým poranením hlavy alebo hrudníka. Použitím pásov sa zmierňujú sily uvoľnené pri zrážke s iným vozidlom alebo pevnou prekážkou. Pri vyšších rýchlostiach nárazu klesá ich účinnosť. Naopak pri nižších rýchlostiach sú vynikajúcim bezpečnostným prvkom, ktorý sa veľakrát osvedčil hlavne pri jazde v obci. Všeobecne účinok všetkých prvkov pasívnej bezpečnosti s narastajúcou rýchlosťou klesá. Fyzika sa oklamať nedá. Nepoužívanie bezpečnostných pásov znižuje efektivitu ďalších prvkov bezpečnosti, ako airbagy.

POUŽITIE BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU BY MALO BYŤ
  • povinné ( 82% )

     

  • dobrovoľné ( 18% )

     

Odpovedalo 114 ľudí  

Na to, aby bola posádka chránená pásmi, je potrebné aj ich správne použitie. Je nesmierne dôležité, aby pásy dostatočne obopínali trup a panvu. Množstvo vodičov z povolania má pás natiahnutý len cez trup, aby sa vyhli prípadnej pokute. Spodný pás by mal byť tak nízko nad nohami, aby nezasahoval do oblasti žalúdka. Diagonálna časť musí byť vedená cez ramená mimo hrtanu a zmierňuje nárazy spôsobené zotrvačnou silou pri náraze. Príliš voľný pás môže zapríčiniť vymrštenie hornej časti tela viac dopredu, a to znamená zvýšenie rizika z možného poranenia hornej časti tela. Správne utiahnutie je kompromisom medzi bezpečnosťou a pohodlím.

Má mať aj tehotná žena pás? 

Tehotné ženy často váhajú s použitím bezpečnostného pásu, avšak jeho nasadenie podľa vyššie spomenutých podmienok poskytuje jednak žene, ako aj plodu zvýšenú bezpečnosť pri prudkej zmene rýchlosti. Preto by mali aj tehotné ženy bezpečnostný pás používať a nevystavovať sa tak zvýšenému riziku potratu pri dopravnej nehode.

Ako to je s pokutou pre spolujazdca?

Pri pásoch platí, že každý cestujúci zodpovedá sám za seba a teda aj pokutu 50 eur platí nepripútaná osoba a nie vodič. Za deti a mentálne postihnuté osoby zodpovedá ten, kto ich sprevádza. Ak ich nikto nesprevádza, zodpovedá za nich vodič, alebo poverená osoba.

Ako to je pri dopravnej nehode? 

Dopravné nehody z pohľadu zavinenia delíme na 2 základné druhy. Zavinené vodičom a na nezavinené vodičom. Pri prvom druhu platí, že ak vodič nehodu nezaviní, nenesie zodpovednosť za zranenie, alebo úmrtie nepripútaného člena posádky, nakoľko cestujúci porušil, alebo nesplnil povinnosť, ktorú mu ukladá zákon.

Druhý prípad je oveľa zložitejší. Dokazujú sa rôzne okolnosti. Pri tejto nehode sa dostáva k slovu okrem znalca z odboru dopravy aj súdny znalec z odboru zdravotníctva. Ten musí vypracovať znalecký posudok, v ktorom musí určiť či k úmrtiu došlo v priamom dôsledku zlyhania vodiča, alebo preto, že obeť nepoužila bezpečnostný pás. Pre porušenie povinnosti použiť bezpečnostný pás vznikne ťažší následok, nemožno ho prisúdiť vodičovi, ale len poškodenému. Vodič, ktorý zaviní nehodu, môže zodpovedať len za následok, ktorý by mohol vzniknúť pri použití bezpečnostného pásu. Pri vážnej nehode so zranením to je vždy vodič, na koho sa polícia a súdy primárne zamerajú. Vyšetrovanie môže vodiča oslobodiť od viny za usmrtenie človeka, ale len málokto sa z toho dostane bez psychických problémov.

Ako je to pri dopravnej nehode
 
Problém nastáva pri dopravnej nehode, zameriame sa výlučne na osobné vozidlá. V tomto prípade rozlišujeme dva scenáre: buď vodič nehodu nezavinil alebo zavinil. Prvý scenár má vcelku jasné riešenie. Podľa docenta trestného práva a súdneho lekára Petra Kováča ak vodič nehodu nezaviní, nenesie zodpovednosť za zranenie alebo úmrtie nepripútaného člena posádky, nakoľko cestujúci porušil povinnosť, ktorú mu ukladá zákon o premávke.
 
Druhý prípad, čiže zavinená nehoda, je oveľa komplikovanejší. Vtedy sa spúšťa súdnoznalecké dokazovanie príčiny úmrtia. Súdny znalec z odboru zdravotníctva musí určiť, či k úmrtiu došlo v priamom dôsledku zlyhania vodiča alebo preto, že obeť nepoužila bezpečnostný pás. Podľa Kováča ak pre porušenie povinnosti použiť bezpečnostný pás vznikne ťažší následok, nemožno ho prisúdiť vodičovi, ale len poškodenému. „Vodič, ktorý zaviní nehodu, môže zodpovedať len za následok, ktorý by vznikol pri použití bezpečnostného pásu,“ zdôrazňuje právnik.
 
Pri nepoužití pásov zodpovedná každý za seba. Vodič je zodpovedný za nepripútané deti alebo nesvojprávne osoby.