Od tohto týždňa sa bude vodičom smerujúcim z Košíc do Maďarska lepšie dýchať. Otvorili tam totiž časť novej rýchlostnej cesty M30.

Potreba stavby

S vybudovaním rýchlostnej cesty R4 (otvorenej v novembri 2013), ktorá sa nachádza v blízkosti štátnej hranice SR/MR, úzko súvisí výstavba rýchlostnej cesty M30 na území Maďarska. Vybudovanie krátkeho úseku z maďarskej strany na našich spoločných hraniciach bolo potrebné z dôvodu prepojenia rýchlostných ciest - slovenskej R4 a maďarskej M30. Toto spojenie tak tvorí priamu, bezpečnú a kapacitne vyhovujúcu spojnicu medzinárodnej cesty, ktorá vedie z Košíc cez Maďarsko až do Splitu v Chorvátsku. V súčasnosti otvorený úsek rýchlostnej cesty odstráni i tvoriace sa kolóny na vstupe do Maďarska, ktoré vznikali v dôsledku váženia kamiónov na maďarskej strane. Aspoň to tvrdia v tlačovej správe. Zo skúseností si tým taký istý nie som. Stačí sa pozrieť na kolóny kamiónov na diaľnici D2 pri Bratislave, keď od diaľničného hraničného priechodu siahajú kamióny až po Petržalku...

Na základe potreby prepojenia rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou M30 viedli rokovania so zástupcami stavby M30, kde boli prijaté závery o vzájomnej spolupráci pri realizovaní oboch stavieb. Stavebné práce pozostávali z osadenia záchytných bezpečnostných zariadení, rozšírenia vozovky v mieste otáčania vozidiel údržby existujúcej R4 smerom na Slovensko. Súčasťou tohto rozšírenia je aj dobudovanie priepustu. Ďalej sme osadili potrebné dopravné značenia a dopravné zariadenia tak, aby bolo možné spustiť do prevádzky rýchlostnú cestu M30 a zároveň uzavrieť dočasnú vetvu, ktorá spája cestu I/17 s rýchlostnou cestou R4. Celkové náklady NDS na realizáciu spojnice na spoločnej štátnej hranici s Maďarsko predstavujú 194-tisíc € bez DPH. 

Zdroj: NDS