Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) zhodnotil plán rezortu dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) o tom, ktoré cesty sa majú začať súťažiť do roku 2019.

„Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) víta predstavenie priorít ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Avizovaný plán na začatie súťaží na výstavbu deviatich úsekov do roku 2019 hodnotíme ako výrazne ambiciózny, najmä vzhľadom na reálny stupeň prípravy týchto úsekov pred samotným začatím výstavby. Teší nás, že ministerstvo dopravy reaguje náš dlhodobý apel ohľadom chýbajúceho záväzného a realistického plánu výstavby. Takýto stav dlhodobo spôsobuje problémy celému sektoru stavebníctva," skonštatoval hovorca Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Peter Steigauf.

Intenzita dopravy je predpokladateľný jav. Opätovné preplánovanie cestnej siete je zdĺhavý proces a stojí nemalé peniaze. Je smutné, že v časoch, kedy sme sa už mali dávno po diaľniciach voziť, kompetentní jeden plán rušia a druhí vytvárajú... Koľkokrát budú ešte tento kolotoč opakovať?!

V ZSPS konštatujú, že ide o opätovnú zmenu priorít štátu, nakoľko sa v pláne nespomína dostavba chýbajúcich úsekov D1 a D3. Tieto sú súčasťou medzinárodných záväzkov Slovenska. Dnes nikto nespochybňuje ich celospoločenský význam z hľadiska intenzity premávky či potreby zvyšovania bezpečnosti na cestách. Veria, že ministerstvo dopravy a NDS bude aj týmto úsekom bude venovať primeranú pozornosť.
 
Ako kritickú vnímajú situáciu v prípade dostavby úsekov D1 Turany – Hubová a Hubová – Ivachnová. V prípade prvého zo spomínaných úsekov bolo dokončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie a je potrebné pokračovať ďalej v projektových prácach. V rámci úseku Hubová – Ivachnová, ktorý je významný pre obyvateľov Ružomberka, sa čaká na ďalšie kroky investora NDS, pričom citeľne narastá napätie zo strany miestnych obyvateľov aj motoristickej verejnosti.

V súčasnosti sa čaká na dokončenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), no projektová príprava a prieskumné práce môžu – a mali by – pokračovať ďalej so zámerom čo najskoršieho začatia výstavby. Na verejnosť sa taktiež dostali prísľuby o skorom začatí, respektíve pokračovaní raziacich prác v tuneli Čebrať. ZSPS takéto vyjadrenia vníma ako neprofesionálne, nakoľko žiadne stavebné práce, vrátanie razenia tunela, nie je možné vykonávať bez právoplatného stavebného povolenia.
 
V prípade diaľnice D3 by sa nemalo zabúdať na úseky od Brodna po Oščadnicu, ktoré budú tvoriť súčasť dôležitého diaľničného spojenia so susedným Poľskom a Českou republikou. Dostavba úseku Brodno - Kysucké Nové Mesto bola odložená z roku 2018 až na rok 2026!!! S ohľadom na intenzitu dopravy akýkoľvek časový odklad má negatívny dopad na celý región.

Ministerstvo dopravy však reagovalo s tým, že nemenilo priority pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Dostavba nedokončených úsekov na D1 a D3 patrí stále medzi najvyššie priority pri stavbe diaľnic aj podľa strategických dokumentov, možno ich však súťažiť najskôr na prelome rokov 2019/2020.

Zdroj: ZSPS