O slovenských mostoch sa niekedy hovorí aj ako o časovanej bombe - mnohé sú v zanedbanom stave a po desiatkach rokoch, kedy slúžili motoristom, by potrebovali rekonštrukciu.

Tá však často neprichádza a nedá sa povedať, že by Slovensko pristupovalo k tejto otázke zrovna koncepčne. Neslávne známym príkladom sa stal most cez Ružín, ktorý je vo veľmi zlom stave, a preto je na ňom doprava zúžená do jedného pruhu a riadi ju svetelná signalizácia. Dočasné dopravné značenie tu bolo umiestnené ešte v roku 2021!

Experti zistili, že most nie je potrebné zbúrať, no urgentne potrebuje rekonštrukciu. Ak by ste si mysleli, že za takýchto okolností sa s ňou začne čo najskôr, vedzte, že kvôli administratíve sa tak možno nestane ani tento rok. "Predpoklad začatia stavebných prác je v 2. polroku 2023 alebo začiatkom roka 2024," uvádza košická župa.

Hovorca Košického samosprávneho kraja Michal Hudák spomína nasledovné dôvody meškania rekonštrukcie: "neúmerne dlho trvajúca inžinierska činnosť a všetka nevyhnutná administratíva". Župa zdôrazňuje, že most vedie popod iný most s traťou železníc a tie vlastnia aj priľahlé pozemky, takže ŽSR sa zúčastňujú stavebného konania.

Chystajú obchádzkovú trastu

V čase rekonštrukcie - teda od momentu, keď sa konečne začne - sa musia vodiči pripraviť na obmedzenia. Využívať budú dočasnú (zhruba 200 metrov dlhú) obchádzkovú trasu s provizórnym mostom.

Dovtedy župa robí aspoň pravidelné kontroly problémového mosta, a to konkrétne raz tri mesiace. Výsledky tej nedávnej by mali byť známe už čoskoro.

Zdroj: Sme.sk / Korzár, foto: Korzár