Hovorca NDS Marcel Jánošík pre denník Sme uviedol, že cieľom tejto dokumentácie je posúdiť, ktoré technické a dopravné riešenie je ekonomicky a environmentálne najvhodnejšie.

 

Samotné vypracovanie štúdie trvá 4 až 6 mesiacov. Ak má byť výstavba financovaná z európskych zdrojov, tak tento dokument musíme predložiť Európskej komisii.

 

NDS plánuje posudzovanie nasledujúcich úsekov:

1.    Napojenie D1 Bidovce s ukrajinskou štátnou hranicou
2.    Rozšírenie kapacity existujúcej D2
3.    Napojenie D1 na poľskú štátnu hranicu od úseku D3 Žilina, Strážov
4.    Spojenie Hornej Nitry s D1 v úseku D1 Chocholná- Nováky
5.    Pokračovanie R2 Zvolen- Košice v úsekoch Tornaľa- Včeláre- Košické Oľšany
6.    Rýchlostná cesta zo Zvolena južne na Šahy
7.    Pokračovanie R4 z Kapušian po poľskú štátnu hranicu

 

Slovenská diaľničná sieť má ešte mnoho neodstatkov.

Plány sú to určite pekné, ale pozrime sa na skrátenú históriu výstavby našich diaľnic, najmä na nekonečnú D1.

 

Prvé návrhy na vytvorenie diaľničnej siete Česko- Slovenska padli už v roku 1935. Prvý nápad počítal so 700 km trasou cez oblasti Plzeň – Příbram – Humpolec – Kroměříž – Zlín – Banská Bystrica – Podbrezová – Dobšiná – Košice. Vláda však považovala všetky návrhy za zbytočné.

 

V období druhej svetovej vojny bola najmä na území Česka v niektorých úsekoch medzi Prahou a Brnom spustená výstavba diaľnice podľa nemeckých noriem. V tom čase mala byť najvyššia povolená rýchlosť až 160 km/h!

 

Na Slovensku dochádza ku konkrétnej výstavbe až po druhej svetovej vojne. Automobilový priemysel síce upadal, no aj napriek tomu štartujú stavby niekoľkých úsekov. Všetko sa to skončilo v roku 1948, kedy komunisti rozhodli, že diaľnice nám zatiaľ netreba. 188 km rozostavaných diaľnic začalo chátrať.

 

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

V roku 1963 však bola vymedzená nová diaľničná sieť, ktorá mala merať 1707 km a jej realizácia mala v prevažnej miere skončiť začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Zopár úsekov sa malo dobudovať až okolo roku 2000. Avšak už koncom 70. rokov bolo jasné, že diaľnica bude meškať.

 

Na Slovensku sme museli čakať až do januára 1972, kedy sa začala stavať D1 na úseku Bratislava- Senec. V roku 1973 bol na Slovensku odovzdaný do užívania prvý úsek D2 Bratislava- Malacky. V tom čase končila aj výstavba Liptovskej Mary, kde bola pod jedným postavená aj pomerne dlhá časť diaľnice.

 

Po páde komunistického režimu došlo k problému s kupovaním pozemkov. Okrem toho na dostavbu diaľnic bolo málo peňazí. V roku 1998 vláda rozhodla o spoplatnení diaľnic. O rok neskôr sa zmenilo číslovanie.

 

Od tých čias sa nám podarilo spojiť Bratislavu a Banskú Bystricu. Okrem toho sme počuli už niekoľko termínov dokončenia diaľničného prepojenia východného a západného Slovenska.

 

Zdroj: sme.sk, wikipedia.org

Prečítajte si aj:  Poznáme nový termín dokončenia D1! Bude to v roku 2019