Tri hlavné ciele

V dohode o ukončení zmluvy sa NDS prioritne sústredila na 3 ciele, a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie, aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo strany Únie. Návrh obsahuje aj klauzulu, podľa ktorej všetky oprávnené pohľadávky podzhotoviteľov vyplatí zhotoviteľ. V prípade, ak tak neurobí, NDS zabezpečila, aby podzhotovitelia boli vyplatení z novej bankovej záruky zhotoviteľa.

Nová súťaž čím skôr

Odchádzajúci zhotoviteľ po inventarizácii stavby, ktorá sa uskutoční do troch mesiacov, opustí stavenisko. Nový zhotoviteľ vzíde z transparentnej súťaže, v ktorej nastavia konkrétne transparentné podmienky, pričom rýchlosť dostavby bude jedným z kritérií. Vyhlásenie novej súťaže predpokladajú v horizonte niekoľkých mesiacov, keďže údaje z inventarizácie stavby budú tvoriť súčasť súťažných podkladov. Na inventarizácii stavby už obe strany začali pracovať. NDS urobí všetko pre to, aby bol nový zhotoviteľ vybraný čo najskôr...
 
Celý postup, ktorý NDS dohodla, bol predstavený Európskej komisii, ktorá ho principiálne odobrila. Zároveň sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku po splnení jasne definovaných podmienok. NDS tieto podmienky priebežne zohľadňuje v každom nadväzujúcom kroku.  

Rozhodne Komisia na riešenie sporov

Obe strany sa svojich nárokov zo ZoD nevzdávajú a vysporiadajú si ich mimo staveniska. NDS a zhotoviteľ sa dohodli, že takéto nároky ako aj nahromadené rozdiely vo výklade platnej ZoD predložia na posúdenie medzinárodnej Komisii na riešenie sporov (KRS), ktorá bola zriadená 28. januára 2019.

Podľa bývalého priemiéra je toto najlepšie pripravená stavba diaľnice D1. Presnejšie, bola. Človek môže len žasnúť, ako sa z najlepšej stavby v priebehu mesiacov stala tá najhoršia!

Zdroj: NDS 

Foto: zilinskyvecernik.sk