Kapacity, ktoré zhotoviteľ na stavbe nasadil po Novom roku, sú nedostatočné. Aj napriek meškaniu, v čase vianočných sviatkov nerealizovali na úseku žiadne práce! NDS tvrdí, že za stavbu pravidelne platí. Subdodávatelia však platby nedostávajú...

Na stavbe tohto typu by malo pracovať 400 až 500 ľudí, v prípade potreby akcelerácie prác 600 až 800 ľudí. Dnes, 10. januára, na stavbe pracuje 50 pracovníkov, v stredu 9. januára to bolo 36 pracovníkov a v utorok 8. januára na stavbe pracovalo 31 ľudí. Zhotoviteľ (konzorcium stavebných firiem Salini Impregilo – Dúha) realizuje práce na tuneli a križovatke Lietavská Lúčka, na iných stavených objektoch sa nepracuje. NDS dlhodobo upozorňuje zhotoviteľa na nedostatočné kapacity na stavbe a opätovne vyzýva zhotoviteľa na navýšenie kapacít.

NDS už viac ako rok dostáva od jednotlivých subdodávateľov zhotoviteľa opakované upozornenia, že im zhotoviteľ neuhrádza platby za nimi vykonané práce na projekte a z toho dôvodu existuje riziko zastavenia prác z ich strany. NDS však nemá právo vstupovať do pracovno-právnych vzťahov zhotoviteľa ani do obchodných vzťahov zhotoviteľa s jeho podzhotoviteľmi. Zdôrazňujeme, že spoločnosť riadne uhrádza všetky platby, ktoré sú splatné v zmysle zmluvy o dielo, a to v lehote ich splatnosti.

Stavebný dozor podľa zmluvy o dielo vykonal 28. 12. 2018 kontrolu sekundárneho ostenia tunela a cementobetónového krytu vozovky (míľnik č. 3) v južnej a severnej tunelovej rúre tunela Višňové. Stavebný dozor konštatoval, že nedošlo k dokončeniu sekundárneho ostenia a cementobetónového krytu vozovky v južnej ani severnej tunelovej rúre.

Míľnik č. 2 (prerazenie tunela) meškal 9 mesiacov. Situácia pri treťom míľniku ukazuje, že meškanie sa oproti platnému harmonogramu zvyšuje, z čoho sa dá predpokladať, že zhotoviteľ nedosiahne míľnik č. 3 ani v náhradných lehotách stanovených v zmluve o dielo. NDS postupuje dôsledne podľa zmluvy o dielo a je plne pripravená využiť všetky sankcie a pokuty, ktoré zmluva umožňuje. Do dnešného dňa si NDS uplatnila voči zhotoviteľovi dva nároky za nesplnenie míľnika č.2 v celkovej výške 6 147 000 eur.

Čo na to povedať? Hanba a bezmocnosť...

Je mi z toho do plaču. Situácia na hlavných ťahoch v okolí Žiliny kolabuje každý deň. Dokončenie dôležitého úseku diaľnice D1 je v nedohľadne. Zhotoviteľ, konzorcium stavebných firiem Salini Impregilo – Dúha, peniaze od objednávateľa dostáva, subdodávatelia už nie. Nie je vám tento prípad známy z inej kauzy?! 

Možno ste nevedeli, ale tento tunel je najdlhšie rozostavaným diaľničným úsekom na Slovensku. Stavia sa už 20 rokov! Je to veľká hanba. Navyše veľa odborníkov sa zhoduje, že ide o ukážkový príklad, ktorý predstavuje dlhotrvajúci stav a znovu poukazuje na nemohúcnosť a slabé legislatívne postavenie slovenských stavebných investorov a problematický obstarávací a realizačný proces vo výstavbe slovenských diaľnic.

Šéf stavebnej komory poukazuje na dlhodobé porušovanie stavebného zákona mnohými projektantmi, stavebnými firmami a úradníkmi v celej škále prípravy a uskutočňovania stavieb. Pýtam sa, ako niečo také môže byť? To si štát za tie roky ozaj nevie poradiť? Skôr by som povedal, že štát, alebo jeho zástupcovia, si nechcú poradiť. Stav im vyhovuje. Veď najprv sa treba nabaliť... Na druhej strane, ani EÚ ako druhému veľkému "financmajstrovi" to tiež nevadí?!

Viaceré subjekty v branži avizujú problémy. NDS už dávnejšie priniesla informáciu, že stavba je dlhodobým problémom a zhotoviteľ doslova ignoruje dohodnuté termíny. Rovnako navyše zhotoviteľ už viackrát žiadal o navýšenie finančného balíka.

Nechápem, aj keď sa snažím... A určite ste na tom podobne. Doprava na Slovensku kolabuje. Od západu na východ, od severu na juh, ale aj cik-cak. Stačí jeden väčší karambol a doprava je paralyzovaná nie pre tisícky, ale pre desiatky tisíc ľudí. Je jedno, či sa bavíme o oblasti v okolí Bratislavy, Žiliny, Prešova. Rozvoj dopravy sa dal plánovať aj pred rokmi. Riešenia tu boli, sú a niektoré ešte určite pribudnú. Najhoršie na tom je, že sa už desiatky rokov posúvajú. Dokedy budeme ešte čakať? Komu táto situácia vyhovuje?! Takto postavených otázok by bolo minimálne tucet. Obávam sa, že jasnú a pravdivú odpoveď by som ani na jednu nedostal. Všetko by bolo len prekrúcanie a zahmlievanie.

Zdroj: NDS 

Foto: žilinské diaľnice