Južná rúra tunela Višňové bola prerazená 28. augusta, severnú zhotoviteľ prerazil prvý septembrový týždeň. Razenie spolu trvalo 1 250 dní.

Ako reagoval minister dopravy? 

Aj keď tunel je už prerazený a v lete definovaný termín dodržali, na kontrolnom dni minister Arpád Érsek vyjadril s celkovým postupom výstavby nespokojnosť. Preto zadal úlohu, aby boli do mesiaca od dodávateľa navrhnuté akceleračné opatrenia.

„V júni som sľúbil, že tomuto úseku budem venovať zvýšenú pozornosť a na jeseň skontrolujem zhotoviteľa. Dnes musím skonštatovať, že napriek dodržaniu v lete stanovených termínov som s celkovým postupom pri výstavbe veľmi nespokojný,“ povedal na kontrolnom dni minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Minister kritizoval zhotoviteľa za pomalý postup výstavby. Podľa zistení sa aktuálne stavia iba na 20 objektoch stavby z celkového počtu 226. Zhotoviteľ má pritom všetky potrebné povolenia na to, aby naplno rozbehol výstavbu na 75 objektoch. Dnes navyše nebol schopný vysvetliť, prečo sa nestavia na všetkých objektoch, kde je to možné. „Preto som zadal generálnemu riaditeľovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. úlohu, aby zriadil komisiu za účasti expertov zo strany NDS, nezávislého dozoru aj oboch zástupcov zhotoviteľa, ktorá navrhne postupy, ako zdynamizovať stavbu, odstráni problémy ktoré som tu dnes videl a minimalizuje meškanie, ktoré na stavbe v súčasnosti je,“ zdôraznil A. Érsek. Minister bude naďalej venovať stavbe zvýšenú pozornosť a sledovať jej vývoj v pravidelných intervaloch.

Aké je stanovisko NDS? 

Okrem tunela prebiehajú práce aj na realizácii mostných objektov, oporných a zárubných múroch, preložkách inžinierskych sietí a konštrukčných vrstvách diaľnice. V križovatke Lietavská Lúčka sa realizujú práce na mostoch, oporných múroch, cestných objektoch a preložkách inžinierskych sietí. 
 
V súčasnosti platí zmluvný termín ukončenia výstavby úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala december 2019. Tunel Višňové bol prerazený s meškaním približne 9 mesiacov, niektoré stavebné objekty sú v ešte väčšom meškaní. NDS však využíva všetky zmluvné možnosti na vyvíjanie tlaku na zhotoviteľa, aby zhotoviteľ minimalizoval meškanie a úsek stavebne dokončil do konca roka 2020. Následne by spustili skúšobnú prevádzku.