Tieto cvičenia sú veľmi prospešné pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na záchrane života, zdravia a majetku. Poznatky z nich môžu využiť aj pri iných obdobných nehodách.  

V tuneli Považský Chlmec na ešte neotvorenom úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov-Žilina, Brodno sa uskutočnilo taktické cvičenie NDS a zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS) s cieľom preveriť ich súčinnosť.

V 2,2 km dlhom tuneli Považský Chlmec simulovali nehodu s požiarom. Aj keď v tuneli ešte naozaj nehorelo, je veľmi dôležité, aby si zainteresované zložky takúto situáciu nanečisto vyskúšali, aby potom v prípade, že sa takáto situácia skutočne stane, vedeli rýchlo a efektívne konať. Rovnako počas cvičenia preverili aj funkčnosť požiarneho vetrania v tuneli. 

Čo a kto všetko zásah cvičí?

V severnej tunelovej rúre diaľničného tunela Považský Chlmec sa stala fingovaná dopravná nehoda osobných motorových vozidiel s následným požiarom. Operátor tunela identifikoval udalosť, aktivoval bezpečnostné systémy tunela a oznámil udalosť na Koordinačné stredisko Integrovaného Záchranného Systému v Žiline. Operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru na stredisku informáciu prijal a vyhlásil poplach pre Hasičský a záchranný zbor. Postaral aj o to, aby sa informácia dostala k ostatným záchranným zložkám a Policajnému zboru.

 
Po príchode veliteľ zásahu vydá rozkazy na elimináciu následkov. Nadviaže spojenie s ostatnými záchrannými zložkami, ktoré sa podieľali na likvidácii - Záchranná zdravotná služba, Policajný zbor a Národná diaľničná spoločnosť. Hasiči sa zamerajú na lokalizáciu a likvidáciu požiaru v tuneli a záchranu osôb. Policajný zbor zas na plynulosť cestnej premávky v úseku a na následne objasňovanie príčin a zavinenia vzniku nehody. 

Cvičenie riešenia nehody v tuneli je zo zákona povinné

Taktické cvičenie v tuneloch na precvičenie súčinnosti zainteresovaných zložiek je povinnosťou, ktorá vyplýva z nariadenia vlády a európskej smernice. Musí sa vykonávať minimálne raz za štyri roky. Taktické cvičenie sa u nás organizuje vždy aj pred otvorením nového tunela.       

Zdroj: NDS