Ochrana dospelých

V tejto kategórii získal model U5 73 %, čo je dnes už podpriemerný výsledok. Pri čelnom náraze s prekrytím mala však o stupeň horšiu známku len ľavá spodná časť nohy vodiča, pri náraze bez prekrytia zas trup zadného pasažiera. Problém bol však pri bočnom náraze do stĺpu, kedy hlava vodiča mala najhoršie možné výsledky.

Ochrana detí

Tu sa U5 neviedol tak zle a získal 70 %. Pri čelnom náraze mali obe figuríny 6- aj 10-ročného dieťaťa najlepšie výsledky ochrany okrem krku staršieho, ktorý mal o stupeň horšiu známku. Pri bočnom náraze už neboli žiadne problémy ani pri jednej figuríne.

Ochrana chodcov

Ani táto kategória nebola dobrým výsledkom pre model U5. Získal tu totiž slabších 45 %. Čelná hrana kapoty je pre chodcov veľkým problémom, rovnako ako aj hrana medzi kapotou a čelným sklom a samozrejme aj A-stĺpiky karosérie.

Asistenčné systémy

Systém núdzového brzdenia je v štandardnej výbave, reagoval však na vozidlá pri mestskej aj vyššej rýchlosti, ale na chodcov a cyklistov nie. V tejto kategórii tak získal 55 %. Spolu s problémom bočného hlavového airbagu si tak odnáša len 3 hviezdičky a dôvody na reparát.