* stavba D1 na 8-pruh bez kolektorov je v rozpore s platným územným plánom župy,
* projektová dokumentácia neobsahuje výsledky podrobnej analýzy dopravných              prieskumov,
* oneskorenie stavby spôsobilo najmä podcenenie časovej náročnosti procesu prípravy a priebehu verejného obstarávania zo strany NDS,
* vnútorný kontrolný systém NDS nefungoval optimálne. Pri verejnom obstarávaní          odporúčajú zadávať podrobný technický popis,
* NDS sa mohla jednoznačne spoľahnúť na výsledky komplexnej inžinierskej práce. Tá sa však v žiadnej preverenej dokumentácii nenachádza...

Inými slovami, NKÚ potvrdil to, čo OZ Triblavina tvrdí od začiatku. Že uvedené zmeny koncepcie riešenia D1 boli spravené bez zodpovedajúcich dopravných prieskumov a v rozpore s územným plánom. Po viac ako roku poukazovania na nezákonné postupy NDS a ministerstva dopravy, kontrola NKÚ menuje nedostatky v príprave prerábky D1 a križovatky Triblavina. Na tieto zistenia si dovoľujeme upozorniť všetky orgány, inštitúcie a dopravné autority, ktoré v procese prípravy a pokúšanej zmeny na D1 pôsobia.

OZ Triblavina