Nemecké dopravné značky nie sú zrovna jednoduchá "disciplína" - niektoré sú pre vodiča zo Slovenska doslova neznámou. Veľmi pravdepodobne mnohí z vás nepoznajú ani nasledovnú dopravnú značku.

Zobrazuje auto s tromi pasažiermi. Značka mala nabádať ľudí k spolujazde a zdieľaniu voľných miest v autách, no v cestnej premávke mala doteraz len obmedzené využitie. Prečo je tomu tak a aký má presný význam?

Oficiálna definícia hovorí, že značka sa vzťahuje na "osobné autá alebo motocykle s postrannými vozíkmi obsadené aspoň tromi osobami." Cieľom bolo zvýšiť priemerný počet cestujúcich v jednom aute. Vozidlá s viac ako tromi pasažiermi mali dostať osobitné práva, ako je používanie jazdných pruhov pre autobusy, aby sa tak optimalizovala cestná premávka v mestách.

Realita? Dopravná značka so symbolom troch ľudí v aute sa v Nemecku takmer vôbec nepoužíva. Značka bola síce formálne zaradená do legislatívy upravujúcej cestnú premávku (známej ako StVO) v Nemecku.  Následne však nastal problém. Nikdy sa nezrealizoval osobitný predpis pre takúto formu spolujazdy.

Pokuta 170 eur za zneužívanie bus pruhu v Nemecku

Plán umožniť vybraným vozidlám využívanie bus pruhov tým pádom zlyhal. Dôvodom boli najmä obavy z negatívnych dopadov na vozidlá MHD. Dopravná značka teda na papieri existuje, ale v bežnej premávke sa používa len zriedka.

Môže ju však napríklad umiestniť orgán cestnej premávky pre potreby dopravných skúšok, kedy sa najskôr experimentuje s úpravou dopravného značenia pred finálnym rozhodnutím.

Pre motoristov z toho vyplýva nasledovné: Ani ak sa vezú tri či viac osôb v jednom osobnom aute, takéto vozidlo nemôže svojvoľne využívať buspruh, pretože za takéto konanie hrozí naďalej v Nemecku pokuta do 170 eur v závislosti od toho, či ohrozíte ostatných účastníkov cestnej premávky, prípadne nedajbože spôsobíte nehodu.

Na Slovensku vám môže polícia za tento priestupok udeliť pokutu do 100 eur, ako nedávno informoval portál Noviny.sk. Bus pruhy u nás môžu štandardne využiť vozidlá MHD, taxíky či autá s právom prednostnej jazdy, keď si to situácia vyžaduje.

Zdroj a foto: Chip.de, Noviny.sk