Zatvoria miestnu cestu, spravia tak počas víkendu

Súčasťou stavby je 18 mostov a v najbližších dňoch uložíme prvé nosníky na moste nad cestou Pri Mlyne. Výstavba celého projektu prebieha v dotyku s prevádzkovanými cestami, či už samotnou D1 alebo cestami nižších kategórií.

Aj z tohto dôvodu musí byť počas položenia prefabrikovaných nosníkov na most uzavretá miestna cesta Pri Mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory.

Presun nosníkov a ich uloženie na mostnú konštrukciu budú vykonávať ťažké pracovné stroje a počas prác je z hľadiska bezpečnosti motoristov vylúčené, aby práce prebiehali bez odklonenia dopravy.

Predmetná výluka v dĺžke 270 m medzi cestou I/61 (Senecká cesta) a železničným priecestím, bude prebiehať v čase najnižšej dopravnej intenzity – v rámci víkendu 25. a 26. mája.

Konečne dokončujú obchvat Bratislavy, ide o významnú stavbu

V súvislosti s výstavbou križovatky D1D4 sa pokračuje v prácach na zhotovení obchádzkových trás, teda nových náhradných vetiev.

Kompetentní tak nenechávajú nič na náhodu a plánujú obchádzkové trasy, hoci rýchlosť na nich bude limitovaná na 80 kilometrov za hodinu. V rámci obchádzkových trás má byť podľa skorších informácií zavedené úsekové meranie rýchlosti - radary vás zaznamenajú v prípade prekročenia povolenej rýchlosti na danom úseku a domov vám zašlú pokutu za rýchlosť.

Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava – Triblavina v dĺžke takmer 3,6 km, ktorej súčasťou je aj kľúčové prepojenie diaľnic D1 a D4 patrí medzi aktuálne najvýznamnejšie priority Národnej diaľničnej spoločnosti.

Rozšírenie D1 je strategickou investíciou pre zvýšenie komfortu a bezpečnosti desiatok tisíc ľudí cestujúcich najmä z Bratislavy a do Bratislavy. Dokončenie križovatky zásadným spôsobom napomôže odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy.     

Zdroj a foto: NDS