Štítky na pneumatikách pre osobné autá predané v EU sú povinné od novembra 2012. Odvtedy sa stretávame s údajmi o hlučnosti, zaradení do triedy podľa brzdnej dráhy na mokrom povrchu či zaradení do triedy podľa valivého odporu. Od mája 2021 sa však triedy trocha zmenia a pribudne nový znak.

Pre pneumatiky určené pre osobné autá môžu pribudnúť dva nové piktogramy. Tie majú informovať o zábere na snehovom povrchu, teda typický znak hory so snehovou vločkou známy zo zimných plášťov. Druhé označenie bude primárne pre škandinávske štáty a označuje záber na ľadovom povrchu. Tieto pneumatiky sa u nás však vo veľkom nevyskytujú.

Zmenšenie počtu kategórií

Od mája 2021 bude do kategórie D presunutá dnes používaná kategória E. Dve posledné F a G sa presunú do triedy E. Celkovo tak zo 7 kategórií stane 5 a budú sa používať všetky. Aj samotná kategória hlučnosti bude mať okrem hodnoty v dB aj 3 úrovne A, B a C. No a poslednou novinkou je QR kód. Vďaka tomu si budete môcť zistiť o pneumatike informácie z databázy EPREL, teda z európskej databázy výrobkov s energetickým označením. Tam sa dozviete napríklad aj začiatok a koniec výroby daného modelu. Zaradenie pneumatík do výkonnostných tried zabezpečuje na základe prísnych testov samotný výrobca.

Zdroj: Continental