Zákon v súčasnosti leží na prezidentovom stole, ktorý ho buď podpíše alebo vráti späť poslancom. Ak bude mať naša hlava štátu výhrady, novela sa do parlamentu dostane pravdepodobne až po voľbách. A ako sa dnes často hovorí: „O tom čo bude po voľbách rozhodujeme my, voliči.“ :)
Objektívna zodpovednosť pripadne najmä prevádzkovateľom vozidiel. To znamená, že políciu nebude zaujímať kto auto pri porušení predpisov šoféroval. Pokuta príde poštou na adresu prevádzkovateľa zapísaného v technickom preukaze.

Uloženie pokuty sa zaobíde bez vyjednávania, vyhovárania a rozhovorov s policajtom.

Uloženie pokuty sa zaobíde bez vyjednávania, vyhovárania a rozhovorov s policajtom.

Zákon taxatívne vypočítava niekoľko porušení zákona, za ktoré bude pykať prevádzkovateľ. Ide porušenie najvyššej povolenej rýchlosti, zákazu predchádzania, zákazu otáčania a cúvania. Polícia bude ďalej takto pokutovať prejazd cez železničné priecestie, keď je to zakázané, zákaz zastavenia a státia, zákaz vjazdu, odbočovania alebo prikázaný smer, nezastavenie na stopke a preťaženie vozidla. Priestupky sa budú prejednávať v rozkaznom konaní, ktoré je skrátenou formou priestupkového konania.
V praxi to bude znamenať, že ak niekomu požičiate auto, môže vám prísť domov pokuta za niečo čo ste nespáchali. Potom budete mať niekoľko možností. Buď pokutu zaplatíte do 15 dní a od polície dostanete zľavu. Postačí zaplatiť 2/3 zo sumy. Alebo po uvedenej lehote zaplatíte plnú sumu. Ďalšou možnosťou je, že podáte voči rozkazu do 15 dní odpor. Po podaní odporu sa vec bude prejednávať v neskrátenom priestupkovom konaní. V týchto prípadoch je na vás či si budete zaplatené peniaze vymáhať od vodiča, ktorý priestupok spáchal alebo nie.

Novela zákona sa nezameriava len na rýchlosť. Objektívna zodpovednosť sa dotýka aj iných porušení predpisov.

Existuje však jedna možnosť ako sa objektívnej zodpovednosti zbaviť a neplatiť nič. V rámci podaného odporu môže prevádzkovateľ vozidla označiť osobu, ktorá v čase spáchania priestupku automobil šoférovala. Nasledovať bude správne konanie, ktorého výsledkom môže (ale nemusí) byť zbavenie objektívnej zodpovednosti držiteľa.
Nový systém bude mať aj svoje výhody. Polícia týmto spôsobom nemôže prevádzkovateľovi ani vodičovi (ak nenastane vyššie uvedená situácia, kedy držiteľ vodiča označí) uložiť zákaz činnosti. Daný skutok sa nezapisuje do evidencie vodičov. Nemôže dôjsť k preskúšaniu odbornej spôsobilosti.

Polícia sa pripravuje po celom Slovensku rozmiestniť vyšší počet automatických stacionárnych radarov.

Polícia sa pripravuje po celom Slovensku rozmiestniť vyšší počet automatických stacionárnych radarov.

Predpokladám, že polícia bude v praxi objektívnu zodpovednosť využívať najmä pri rýchlej jazde. Na to budú slúžiť jasne označené stacionárne radary. Nový inštitút sa zavádza najmä kvôli znižovaniu nehodovosti. Uvidíme, ako sa k tomu postaví polícia a kde bude umiestňovať nové radary. Spolu ich má na slovensku byť 150 - 180 ks!!! Buď na miestach s vysokou nehodovosťou alebo na miestach, kde sa dobre vyberajú pokuty. Dúfam, že nepôjde len o napĺňanie štátneho rozpočtu.

Zákon v súčasnosti čaká na prezidentov podpis. Platiť by mal začať od 1.júla.

Zákon v súčasnosti čaká na prezidentov podpis. Platiť by mal začať od 1.júla.