Stavebné práce na križovatke D1/D4 v rámci rozšírenia úseku D1 Bratislava – Triblavina napredujú. V prvotných mesiacoch pripravoval Budimex stavenisko. V uplynulých mesiacoch tiež bežal archeologický prieskum a preložky inžinierskych sietí. Na rad prišli demolačné práce – odstránenie starej policajnej budovy i budovy bývalých štátnych hydinární, ďalej realizácia oporných múrov či založenie mostných objektov.

Významnou časťou projektu bude ďalej vybudovanie obchádzkových trás, ktoré odklonia dopravu z diaľnice D1. Tým sa vytvorí priestor pre možnosť výstavby potrebných mostov a prepojenie diaľnic v smeroch Jarovce – Trnava a Trnava – Stupava.

Slovenský unikát: Budú dvíhať diaľnicu

Keďže úroveň diaľnice D1 je potrebné prispôsobiť vedeniu diaľnice D4, súčasťou projektu je zdvihnutie diaľnice D1 počas živej premávky. Zachovanie dopravy umožní práve vybudovanie obchádzkových kolektorov. S tým súviselo aj nedávne odstránenie mosta nad D1, ktorý spájal cestu I/61 s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu.

„Vzhľadom na to, že bolo potrebné demolovať most nad kľúčovou diaľnicou na Slovensku, po ktorej denne prejde 120 tisíc vozidiel, práce sme museli naplánovať tak, aby demolácia prebehla cez víkend. Mali sme na to 14 hodín, počas ktorých na stavbe pracovalo takmer 100 osôb,“ priblížil riaditeľ výstavby Igor Sedláček.

Dopravné obmedzenia, znižená rýchlosť a zúžené pruhy na D1

„Táto fáza výstavby je pre nás veľmi dôležitá, keďže nám umožní zahájiť práce na kolektoroch križovatky a ich napojení na D1. Zároveň sa začne aj výstavba nového mosta po demolácii, ktorého postup výstavby je úzko zviazaný s postupom prác na prevádzkovanej diaľnici D1,“ dodal Igor Sedláček. Práce potrvajú niekoľko mesiacov. Doprava bude pri znížení rýchlosti zachovaná v troch zúžených jazdných pruhoch v oboch smeroch. 

Súčasťou projektu D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v dĺžke 3,6 kilometra je rekonštrukcia a rozšírenie vozovky diaľnice D1. Doplnený bude infosystém diaľnice, odstavné pruhy ako aj napríklad protihlukové opatrenia. Významnú časť celej stavby bude tvoriť 18 mostov.

Modernizáciou a rozšírením úseku D1 sa má zvýšiť dopravný komfort, bezpečnosť a plynulosť dopravy. Prepojenie D1 a D4 zároveň odbremení diaľnicu, ktorá prechádza hlavným mestom. Vonkajší obchvat nášho hlavného mesta bude mať konečne plnohodnotný zmysel, na čo sa trestuhodne dlhé roky čakalo. Štát totiž objednal a nechal postaviť projekt D4R7, no na križovatku s diaľnicou D1 sa „pozabudlo“.

Postavenie križovatky D1/D4 je zároveň prvým projektom poľskej spoločnosti Budimex na Slovensku. Poliaci majú zjavne o náš trh záujem a chcú tu získať pozitívnu referenciu vďaka svojmu know-how. Pripomeňme, že Budimex je na domácej pôde úspešnou firmou – u susedov stavajú každý štvrtý kilometer diaľnic.

Zdroj: Budimex / foto: NDS