"Keďže novelou zákona sa pristúpilo k pokutovaniu jednou pokutou za všetky porušenia v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, resp. jednou pokutou za obdobie do 31. októbra, v priebehu novembra môžu byť rozosielané len rozkazy za obdobie 1. januára až 31. októbra 2016. Predpokladaný príjem z pokút závisí od platobnej disciplíny pokutovaných, keďže v prípade rýchlej úhrady pokuty sa jej výška znižuje. Pokuty uložené za priestupky a správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu," uviedlo oddelenie pre komunikáciu s médiami a verejnosťou na ministerstve dopravy.

Pokuta je 150 € na miesto 300 €. Do 15 dní dokonca len 100 €.

Po novom pokuty za diaľničné známky znížili z 300 na 150 eur. Prevádzkovatelia vozidiel do 3,5 tony zaplatia dokonca len 100 € pri úhrade pokuty do 15 dní. Vodič bez známky môže dostať pokutu 1x za mesiac, nie za každý deň, ako predpokladal zákon.

Len jedna pokuta za celý rok

Ak vodič dostane v priebehu 12 mesiacov opäť pokutu a dodatočne si kúpi diaľničnú známku, ďalšiu sankciu nemusí zaplatiť. Novela počíta s jednorazovou pokutou 150 eur aj spätne pre všetky priestupky zaznamenané kamerovým systémom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) do 31. októbra.

"Systém NDS doposiaľ zaznamenal približne 309 tisíc domácich a 600 tisíc zahraničných vozidiel, u ktorých je podozrenie, že porušili zákonnú povinnosť, a jazdili po spoplatnených úsekoch bez elektronickej diaľničnej známky," tvrdí hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Keby každý z majiteľov tých 909 tisíc vozidiel zaplatil pokutu 150 eur, šlo by o sumu 136,35 miliónov eur. V prípade úhrady 100 € do 15 dní by štát získal 90,9 miliónov eur. Ministerstvo dopravy upozorňuje, že napriek zníženiu výšky pokút bude sankcionovaný každý, kto porušil zákon.

Nik neujde, vidia každé vozidlo!

"Kamerový systém NDS zachytáva všetky vozidlá na vstupoch a výstupoch z diaľnice, alebo rýchlostnej cesty," uviedlo ministerstvo dopravy s tým, že na spoplatnených úsekoch nie je miesto, kde by sa vodič napojil bez zaznamenania.

Problémy sú s vymáhaním pokút od zahraničných vodičov. Ministerstvo dopravy hľadá spôsoby a analyzuje možnosti automatického vymáhania pokút za užívanie spoplatnených úsekov od zahraničných vozidiel bez platnej diaľničnej známky, ktoré by mohlo použiť aj v našich podmienkach. "V súčasnosti na európskej úrovni, teda nielen v SR, chýba spôsob legálneho získavania údajov o držiteľoch vozidiel zo zahraničia. Minister dopravy Árpád Érsek otvorí túto tému na európskej úrovni na rokovaniach v Bruseli," dodal rezort dopravy.


Ročná známka má perspektívne platiť presne rok

Zdá sa, že dobré správy, respektíve výhľad k lepšiemu akciovou cenou 100 € pri zaplatení do 15 nekončia. Parlament síce najprv arogantne zmietol zo stola skvelé návrhy opozičných poslancov v súvislosti s logickými zmenami v súvislosti s elektronickou diaľničnou známkou. Postupe, zdá sa, prichádzajú k rozumu. Ročná diaľničná známka by v budúcnosti mala platiť 12 mesiacov od dňa zakúpenia a nielen v jednom kalendárnom roku, resp. do 31. januára nasledujúceho roka. Ministerstvo dopravy nad touto zmenou uvažuje, ale zatiaľ nerozhodlo. Odporúčal by som vrchnosti, aby toto rozhodnutie zvládli najneskôr do 01.01.2017, aby si každý vodič kúpil známku v novom roku naozaj na rok, tak ako sa známka volá. Nasledovný argument neberiem, je veľmi alibistický: "Systém spoplatnenia diaľnic a rýchlostných ciest pre osobné vozidlá prešiel veľkou zmenou, na ktorú si museli zvyknúť vodiči a NDS potrebovala čas, aby mohla lepšie zanalyzovať túto zmenu k svojim príjmom. V súčasnosti sa tieto dáta finalizujú a téma prechodu z kalendárneho na technický rok je predmetom rokovaní," uzavrelo ministerstvo dopravy. Z hľadiska IT je túto zmenu nepochybne možné urobiť v priebehu hodín, alebo dní. No ako asi všetko dnes, aj toto musí byť v prvom rade politické rozhodnutie, bez ohľadu na to, či je logické, alebo nie.

zdroj info: SITA
zdroj foto: www.4ever.sk