Od spomínaného roku je každý majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla povinný uzavrieť Povinné zmluvné poistenie. Často sa používa aj skratka PZP. Toto poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ide tu o krytie vodiča, ktorý autom spôsobí škodu niekomu inému na majetku, zdraví alebo živote. Veľa ľudí zabúda na fakt, že povinné zmluvné poistenie sa týka iba škody na cudzom, nie na vlastnom majetku. Na tento účel slúži havarijné poistenie, ktoré však nie je povinné.

Čo všetko vplýva na výšku poistného?

Pokiaľ sa chceme baviť o šetrení za PZP, musíme sa najskôr pozrieť na to, čo všetko vplýva na jeho výšku. V odbornej terminológii hovoríme o tzv. segmentačných kritériách. Tie sa zvyknú líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovni a je ich až 21. Môže ísť napríklad o:
 
Výkon motora a objem valcov
Miesto bydliska
Vek držiteľa vozidla
Bezškodový priebeh vodiča

Výkon motora a objem je dôležitým kritériom. Čím “silnejšie” auto, tým viac zaplatíte. Dôvod je jednoduchý. Podľa štatistík vodiči výkonnejších áut sú častejšími účastníkmi dopravnej nehody. Aj druh paliva, ktorý tankujete do svojho štvorkolesového tátoša má vplyv na výšku PZP. Dieselové motory ťahajú za kratší koniec a taktiež si pri povinnom zmluvnom poistení priplatíte. 

Kto by to povedal, že na výšku poistky za auto bude mať vplyv aj miesto bydliska. Opäť však svoju rolu zohrala štatistika. Ľudia žijúci vo veľkých mestách alebo v ich blízkosti majú väčšiu pravdepodobnosť dopravnej nehody. Preto sa poisťovne preventívne pripravujú na túto eventualitu a zohľadňujú ju v cene poistného. 

Vek držiteľa vozidla patrí medzi najdôležitejšie ukazovatele. Nízky vek je v tomto kritériu prekážkou. Málo skúsený vodič spraví z pohľadu poisťovne skôr dopravnú nehodu ako ten, čo má najazdené desiatky tisíc kilometrov. Lepšiu cenu za PZP teda dostanú vodiči v strednom veku. Naopak tí vo veku do dvadsaťtri rokov a nad sedemdesiat si priplatia.

Aj bezškodový priebeh vodiča je dôležitý ukazovateľ. Počet odjazdených rokov bez nehody ukazuje poisťovni, ako rizikové je uzatvoriť zmluvu s daným vodičom. Pokiaľ máte v zázname škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, môžete sa spoľahnúť na to, že budete platiť vyššie poistné.

Ako ušetriť na PZP?

Jednou z možností, ako ušetriť za PZP je, že sa presťahujete z veľkého mesta do menšieho alebo rovno na vidiek. Ďalej si kúpite auto s menším motorom a nižším objemom valcov a nebudete takmer vôbec jazdiť, aby ste sa vyhli dopravným nehodám. Samozrejme by ste tieto kroky mali spraviť v strednom veku. Poďme však späť do reality. 

Pri uzatváraní PZP môžete platiť za poistku na štvrťročnej, polročnej alebo ročnej báze. Prvé dve možnosti sú najdrahšie. Poisťovne totiž uprednostňujú ročnú platbu. Preto vychádza najlacnejšie a odporúčame ju aj my. 

Napríklad pri nemenovanej poisťovni vyjde štvročne platené PZP 27,92€ (4x27,92€ = 111,68€), polročne platená poistka 53,30 (2x53,30€ = 106,6€) a ročne platené povinné zmluvné poistenie 101,52€. Sami teda vidíte, že ročne platená poistka vám dokáže ušetriť zhruba 10€.

Hoci sa dá poistka uzavrieť na dobu neurčitú, nerobte to. Radšej si rok čo rok dajte tú námahu a porovnajte si ponuky jednotlivých poisťovní. Na internete nájdete rôzne PZP porovnávače, kde si na jednom mieste pozriete aktuálne ceny a podmienky väčšiny poisťovní. Sami sa tak rozhodnete pre tú najvýhodnejšiu pre vás.

Rozdiel v cene povinného zmluvného poistenia medzi jednotlivými poisťovňami sa pohybujú v desiatkach eur. V nami robenom prieskume sme našli na vozidlo Peugeot 307 SW najlacnejšiu ponuku za 101€, priemer bol okolo 130€ a najvyššia poistka vyšla na 183€. Aj preto sa oplatí si rok čo rok pozrieť aktuálnu ponuku PZP.

Niektoré poisťovne dávajú rôzne zľavy počas roka na uzatvorenie poistky na vozidlo. Iné oceňujú elektronické uzatvorenie zmluvy. Ak táto forma vyhovuje aj vám, vyskúšajte poistenie auta online napríklad na tejto stránke.

Na čo si dať pozor pri vyberaní PZP?

Samozrejme nie je vždy dobré ísť po najnižšej cene. Pri vyberaní povinného zmluvného poistenia preto tiež sledujeme, čo všetko je v krytí poistky. Niektoré poisťovne majú už v základnom balíku napríklad poistenie za stret so zverou, úraz vodiča a posádky či ukradnutie batožiny. Stačí si priplatiť niekoľko eur navyše.

Pri vyberaní PZP zohľadnite aj poistné limity. Zo zákona sú stanovené na 5 240 000€ za škody na zdraví a pri usmrtení a 1 050 000€ za vecné škody. Niektoré poisťovne však majú maximálnu sumu navýšenú.

Existuje teda viacero možností, ako ušetriť pri povinnom zmluvnom poistení za vozidlo. Niektoré viete ovplyvniť vedome, napríklad kúpou auta s nižším výkonom motora, iné neovplyvníte (vek, bydlisko…). Stačí sa však držať vyššie zmienených rád a ročne dokážete ušetriť niekoľko desiatok eur.

zdroj: najlacnejsiepzp.sk