Môžu sa porovnávať výsledky medzi skupinami?

Výsledky by sa mali porovnávať iba rámci jednej skupiny. Metóda testovania čelného nárazu predstavuje náraz medzi dvoma vozidlami podobnej veľkosti. Ťažšie vozidlo alebo vozidlo s vyššou konštrukciou bude mať pri náraze s menším vozidlom väčšinou výhodu. Výsledky Euro NCAP sa nedajú použiť na predpovedanie výsledku takýchto zrážok.


Aký účinok budú mať výsledky testov na konštrukciu vozidiel do budúcnosti?

Všeobecne by mali byť vozidlá bezpečnejšie pre pasažierov ako aj chodcov, keďže výrobcovia do konštrukcie nových vozidiel zahŕňajú príslušné vylepšenia bezpečnostných opatrení. Odkedy začalo Euro NCAP svoju činnosť, boli zaznamenané výrazné zlepšenia.


Hovoria výrobcom, aké zmeny sú potrebné na získanie lepších výsledkov?

Správy z testovania naznačujú oblasti, kde by vylepšenie napomohlo bezpečnosti. No úlohou Euro NCAP nie je hovoriť výrobcom, ako konštruovať vozidlá. Ak chcú výrobcovia na základe týchto výsledkov učiniť opatrenia, sú to oni, kto dokonale pozná konštrukciu vlastných výrobkov a oni sú tými najkompetentnejšími na rozhodovanie o tom, ako by sa dali robiť rôzne vylepšenia.


Ktoré z testovaných vozidiel by kúpiť?

Hoci je bezpečnosť dôležitým faktorom, sú tu mnohé iné, ktoré treba pri kúpe vozidla vziať do úvahy. Čo sa týka výberu bezpečného vozidla, začnite rozhodnutím o veľkosti a type požadovaného vozidla a potom sa pozrite na vozidlá s najlepším výkonom v danej skupine.

Prečo sa uverejňujú body i hviezdičkové hodnotenie?

Hviezdičkové hodnotenie nehovorí nič o pomernom výkone medzi čelným a bočným nárazom. Body získané v každom teste ako aj ich celkový počet uverejňujeme preto, aby sme naznačili prípadný nerovnomerný výkon vozidla pri čelnom a bočnom náraze.

Ktoré z testovaných vozidiel je najbezpečnejšie?

Päťhviezdičkový výkon v testoch ochrany dospelých cestujúcich je nepochybne najpôsobivejší. Najbezpečnejšie vozidlá ohľadne ochrany chodcov získali tri hviezdičky.


Čo znamenala prečiarknutá hviezdička?

Vozidlo je ohodnotené hviezdičkami za ochranu dospelých cestujúcich na základe počtu bodov získaných v skúškach čelného a bočného nárazu. Ak je pri niektorom vozidle hviezdička prečiarknutá, je to kvôli upozorneniu na vysoké riziko smrteľného poranenia aspoň v jednej zraniteľnej časti tela, ktorými sú hlava alebo hrudník pri čelnom náraze a hlava, hrudník, brucho alebo panva pri bočnom náraze.


Je lepšie si kúpiť vozidlo s troma hviezdičkami, z ktorých posledná je prečiarknutá, alebo vozidlo ohodnotené dvoma hviezdičkami?

Prečiarknutie poslednej hviezdičky naznačuje, že zraniteľným častiam tela hrozilo riziko vážneho poranenia. No počet hviezdičiek sa vypočítava podľa celkového výkonu vozidla a preto sú tri hviezdičky lepšie ako dve.