Klienti si môžu dojednať ochranu čelného skla bez toho, aby museli dojednávať klasické havarijné poistenie.

Ak má klient záujem, môže si vybrať z dvoch variantov poistnej ochrany s poistnou sumou 200 € alebo 500 € s veľmi nízkou spoluúčasťou vo výške len 10 % z poistného plnenia v prípade výmeny čelného skla. Poistná ochrana korešponduje s bežnou sumou, ktorú si za výmenu skla účtujú autoservisy. Poisťovňa nikoho nediskriminuje. Dokonca ani majiteľov starších áut, na ktoré sa už často nedá klasické havarijné poistenie dojednať. Tiež nikoho nenúti uzatvárať si kombináciu produktov. Poistenie čelného skla môže byť dojednané samostatne, alebo v kombinácii s ďalšími produktmi autopoistenia.


Doposiaľ bol tento poistný produkt známy najmä ako doplnkové poistenie k povinnému zmluvnému poisteniu alebo k havarijnému poisteniu. Išlo teda o súčasť celého balíka poistení, pričom klient okrem poistenia čelného skla platil aj za ďalšie riziká. Odborníci už dávnejšie tvrdili, že ideálny stav by nastal vtedy, ak by existoval priestor poistiť čelné sklo samostatne. A ten vďaka značke Wüstenrot práve prišiel.

zdroj: Wüstenrot