Inteligentný HUD od Toyoty

Niektorí výrobcovia síce túto myšlienku oklamali a používajú lacnejšie riešenie premietania údajov na výsuvný štítok pred vodičom. Toto riešenie však v praxi pridáva ďalší bod, na ktorý musí vodič preostrovať zrak a preto vôbec neplní pôvodnú funkciu. Sú však aj výrobcovia, ktorí to robia správne a dokonca sa pokúšajú head-up displej zdokonaliť a pridať mu ďalšie funkcie. Jedným z nich je napríklad Jaguar Land Rover. Už pre dvoma rokmi ukázali priehľadnú kapotu, ktorá funguje na princípe HUD a pomôže vodičovi pri manévrovaní v teréne. Onedlho na to prišli s konceptom priehľadných A-stĺpikov a virtuálneho navigátora, ktorý akoby išiel pred vami a ukazoval vám cestu. Opäť to bola rozšírená funkcia HUD. Svoje systémy však neustále zdokonaľujú aj iní výrobcovia. Napríklad head-up displej v BMW 5 G30 prichádza s technológiou rozšírenej reality, ktorá dokáže dokresliť chýbajúce pruhy na ceste. Tentoraz sa však do vývoja HUD pustila Toyota a dala si patentovať systém, ktorý síce zobrazuje "iba" základné funkcie, no veľmi sofistikovaným spôsobom.

Head-up displej od Toyoty bude analyzovať rýchlosť auta, natočenie volantu, pomocou kamery identifikuje čiary na ceste a pomocou ďalšej kamery v interiéri nájde vodičovo zorné pole. Pomocou týchto informácií potom zobrazí informácie tak, aby ich vodič bez problémov videl. Vzdialenosť, do ktorej ich bude premietať, navyše upraví podľa rýchlosti auta. Čím rýchlejšie totiž vodič ide, tým ďalej pred seba sa potrebuje pozerať.
Toyota Head Up Display

Patent od Toyoty má zobrazovať základné informácie na čelné sklo akoby pred auto. Novinka je však v tom, že HUD nebude statický. Japonci chcú použiť riadiacu jednotku, ktorá bude analyzovať rýchlosť auta, natočenie volantu, pomocou kamery identifikuje čiary na ceste a pomocou ďalšej kamery v interiéri nájde vodičovo zorné pole. Pomocou týchto informácií potom systém posunie informácie po čelnom skle tak, aby ich mal vodič v zornom poli. Ďalším bezpečnostným prvkom je šírka premietaného obrazu, ktorá korešponduje so šírkou auta. Vodič teda podľa polohy obrazu v jazdnom pruhu vie, v akej pozícii v jazdnom pruhu je reálne jeho auto. Systém však počíta aj s rôznymi rýchlosťami. Čím rýchlejšie totiž vodič ide, tým ďalej pred seba sa potrebuje pozerať. HUD podľa patentu od Toyoty preto upravuje vzdialenosť, do ktorej údaje zobrazuje v závislosti od rýchlosti. Japonci si teda dali patentovať systém presne tak, ako by mal fungovať. Ostáva nám už iba vyčkať, ako ho pretavia do sériovej podoby.

Zdroj: autoblog