Poskytovatelia PZP sa vyplácaniu náhrady škody za prasknuté sklo väčšinou bránia.

Poisťovne nechcú platiť

Od kamienku rozbité čelné sklo môže povoliť v mrazoch a dokonca sa aj celé rozsypať (pokojne aj niekoľko mesiacov od poškodenia skla). K prasknutiu okna od odstreleného kameňa dochádza najmä v zime a na jar. Pokiaľ máte uzatvorené havarijné poistenie, veľké starosti si robiť nemusíte. Niektoré poisťovne však berú výmenu skla ako poistnú udalosť a môžu vám zrušiť škodový bonus. Pokiaľ nemáte uzatvorené havarijné poistenie, vašou nádejou je zastaviť "vinníka", ktorý vám škodu spôsobil, a spísať škodovú udalosť. Jednoduché? Ani nie. Vodič vozidla s vami nemusí vôbec spolupracovať a ak vám aj uverí, že vinníkom je on, stále ste nevyhrali. Väčším orieškom bude pre vás poskytovateľ PZP. Poisťovne sú v takýchto prípadoch podozrievavé a pokiaľ nemáte dôkaz tak, sa častokrát zdráhajú spôsobenú škodu preplatiť. Odstrelenie kamienka a prasknutie čelného skla je totiž najčastejšou škodovou udalosťou a poisťovne sa chcú dodatočným nákladom logicky vyhnúť. Jedinou cestou je potom súd a tu sa poisťovne opäť spoliehajú na to, že kvôli relatívne malej sume za výmenu čelného skla sa nebudete ťahať po súdoch.


Existuje riešenie, ktoré dokáže takmer spoľahlivo identifikovať vinníka a tou je kamera v aute. Videozáznam, kde je čitateľné EČV a viditeľný náraz kamienku väčšinou na preplatenie škody postačuje. Druhou možnosťou je pripoistenie čelného skla, ktoré poskytujú mnohé poisťovne aj k PZP. Vláda dokonca uvažuje o zavedení povinnosti preplácať poškodenie na sklách z PZP. V takomto prípade však bude rásť výška poistného.